SPILTE: Sir Elton John var blant artistene som spilte på Døgnvill Vinter, etter at de fikk 1,5 millioner kroner i støtte av Introfondet. Foto: AFP PHOTO/ Peter Parks / NTB Scanpix
SPILTE: Sir Elton John var blant artistene som spilte på Døgnvill Vinter, etter at de fikk 1,5 millioner kroner i støtte av Introfondet. Foto: AFP PHOTO/ Peter Parks / NTB ScanpixVis mer

Ølsponsor i dobbeltrolle

- Det vil ikke alltid ha en effekt å gå ut på gangen.

(Dagbladet): - Dette er en dobbeltrolle. Sånn er det i mange sammenhenger i norsk næringsliv, hvor folk har forskjellige hatter. Det gjelder også i statlig administrasjon, sier Tine Søreide, seniorforsker ved Christian Michelsens institutt og Universitetet i Bergen, på generelt grunnlag.

Mack har sponsorinteresser i kulturaktiviteter, samtidig som bryggeriets administrerende direktør Harald Bredrup sitter som styreleder i Introfondet.

Introfondet deler ut millioner av kroner på vegne av kulturdepartementet og Troms fylke, til næringsprosjekter innen kunst og kultur.

Samtidig med at Bredrup sitter som styreleder i fondet, er altså Mack sponsor av Døgnvillfestivalen, som eneste leverandør av øl. I 2010 tildelte Introfondet 1,5 millioner kroner til Døgnvillfestivalen. De ønsket å utvikle et nytt konsept, Døgnvill Vinter. 

- Uformell makt - Slike dobbeltroller kan være et problem, men det er avhengig av hvordan saken håndteres. Dette er spørsmål det er viktig at media og offentligheten følger med på, for det er vanskelig å ha vanntette regler. I mange situasjoner er det uformell makt, og da vil det ikke alltid ha en effekt å gå ut på gangen, sier Søreide.

Dagbladet har i flere artikler avdekket hvordan Kulturrådet tildeler penger til aktører tilknyttet utvalgenes medlemmer. Det har fått korrupsjonseksperter til å reagere.

Bredrup var ikke selv til stede på tildelingsmøtet i Introfondet, og sier at han melder seg innhabil i saker som Mack er involvert i.

- Men det er vel gunstig for Mack at Døgnvill utvider, og kan booker artister som Elton John, Bredrup?

- Ja, det er klart, men det gjelder all kulturaktivitet, svarer Mack-direktøren.

I søknaden ønsket festivalen midler til å utvide kapasiteten på en arena. Summen var langt høyere enn de øvrige tildelingene som ble gitt samtidig, som varierte fra 200 000 til 600 000 kroner.

- Godt håndtert Prosjektet resulterte i at Døgnvill Vinter ble arrangert i 2012, med blant andre Sir Elton John på scenen, noe festivalledelsen beskrev som en «drømmebooking».

Bredrup mener det er umulig å fullstendig unngå situasjoner som denne.

- Det er helt usannsynlig i en så liten by, at det ikke kommer søknader som innbefatter omsetning av alkohol.

- Men burde du da sitte som styreleder i dette fondet?

- Jeg ser problemstillingen som reises, men jeg mener at habilitetsspørsmål er blitt godt håndtert gjennom våre prosedyrer så lenge jeg har sittet der.

Harald Bredrup informerte nylig Introfondets styre om at han ønsker å fratre sin stilling av kapasitetshensyn.