«Oluf» - århundrets humorist

Folkets røst har talt Arthur Arntzen er århundrets morsomste mann i Norge.

Det er Nitimens lyttere som lørdag kåret århundrets norske humorist.

De to øvrige sluttkandidatene, Leif Juster og Øystein Sunde, pustet ikke engang vinneren i nakken. Juster fikk 25 prosent av stemmene, Sunde fikk 15. De fleste øvrige lyttere mener altså at Arthur Arntzen er århundrets morsomste nordmann.

- Bare det å bli nevnt i samme åndedrett som Juster og Sunde er jo ære nok i seg selv, sier Arntzen.

Arntzen håper og tror at utnevnelsen også får betydning for lokal-revymiljøet rundt om i landet. Han ser utnevnelsen også som en seier for den brede og folkelige humoren som har sitt utspring i primærnæringen blant småbrukere og fiskere og fangstfolk over hele landet.

- Det er jo en humor som nesten til alle tider er blitt litt underkjent i de mer urbane strøk og sett på som litt mindreverdig. Men det er jo en humor som ved sitt alvor avspeiler de livsbetingelsene som folk har levd under, ikke minst her nordpå, sier Arntzen.

(NTB)

MORSOMST: Arthur Arntzen er kåret til århundrets morsomste nordmann.