Olympiade uten snø

OL-SØKNAD: Norge vil søke om vinterolympiade i 2018. Oslo (med Lillehammer), Trondheim og Tromsø er rivaler. Diskusjonen om hvilken en skal velge foregår samtidig som det internasjonale klimapanelet legger frem sin fjerde rapport. Dens dystre forutsigelser er forsidestoff i alle medier. Jeg finner det aldeles merkverdig at de to temaene ikke tas inn i samme diskusjon: Slik klimapanelet ser utviklingen synes sannsynligheten overveiende for en total snømangel i Oslo og Trondheim 12 fra nå. Lillehammer har kanskje en mulighet til å unnslippe misæren, men størst sjangs har avgjort Tromsø. Jeg kan ikke tenke meg annet enn at den olympiske komite vil ta dette i betraktning.

HOVEDTEMAET i siste nummer av New Scientist er en kritisk vurdering av klimapanelets rapport. Her legges det vekt på at den publiserte rapporten er langt mildere enn det de ledende klimatologene faktisk har kommet frem til. En neddemping har skjedd via diverse innspill av politisk art; kompromisser er inngått for å oppnå inertnasjonal konsensus. Tidsskriftet tar frem det som er holdt tilbake og «som kan vise seg å være frykteligere enn hva de fleste kan forestille seg.» Blant annet nevnes et spesielt møte av ledende klimatologer organisert av den britiske regjeringen, som ble avholdt i Exeter for to år siden. De beskrev en serie av «potensielle positive tilbakekoblinger» som kan resultere i et totalt endret globalt system, men som ennå ikke er tatt inn i den offisielle klimarappportens modeller. En slik tilbakekobling, som kan gi aksellerert oppvarming, antar en vil gjøre seg gjeldende ved opptining av permafrostlagrene i Vest-Sibir og Alaska. Dette vil produsere enorme mengder metan som er en ca. 22 ganger mer effektiv klimagass en CO2.

VINTEREN 2018 vil gi masse nedbør i Oslo og Trondheim, men i form av regn. Bare regn.