Olympiatoppens framtid

TOPPIDRETT: Et utvalg nedsatt av styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) har levert et forslag om hvordan toppidrettsatsingen gjennom Olympiatoppen (OLT) kan forbedres. Det er gledelig at Dagbladet setter denne rapporten på dagsorden, men avisens ironiserende stil i form av å sammenligne utvalget med klumsete tegneseriefigurer, B-gjengen, hever ikke nivået i debatten.Toppidrettsutvalget ble utnevnt av Idrettsstyret etter en åpen invitasjon til alle særforbund og dekket mangfoldet fra små til store særforbund. Mandatet var å se på hvordan man kan forbedre toppidrettsatsingen gjennom OLT i samsvar med overordnede idrettspolitiske vedtak, og vurdere organisasjons og styringsstrukturer for fremtiden.Utvalget analyserte sentrale momenter i forhold til OLTs utfordrerrolle overfor særforbundene, avtalene som regulerer ansvarsforholdet, regionale kompetansesentra samt de langsiktige økonomiske målene for OLT.

UTVALGET ANALYSERTE ulike organisasjonsløsninger som stiftelse, aksjeselskap og forskjellige organisasjonsenheter innenfor NIF. Underveis vedtok Idrettstyret høsten 2005 at eget rettssubjekt ikke ville bli aktuelt. Den endring som nå ligger i utvalgets anbefaling presentert styret, er derfor bare at Toppidrettsjefen rapporterer direkte til styret.Utvalgets klare mål har vært at OLT skal styrkes som et ledende prestasjons- og kunnskapsbasert miljø som kan utfordre og kvalitetssikre særforbundene. OLT skal bidra med de menneskelige ressursene, ideer og kreativitet og den merverdi man får ved at ulik spisskompetanse samarbeider og beriker hverandre.Noen har fryktet at de store særforbundene vil rasere eller dominere OLT. Utvalgets anbefalinger legger opp til det motsatte. OLT bør fremover inkludere flere av de mindre idrettene i gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler.

UTVALGET HAR i hele sin tenkning vært fokusert på at OLT skal være utøverfokusert. Her må ikke organisatorisk prestisje stå i veien for de beste løsningene på vegne av utøverne og deres særforbund.

NORSK IDRETT har enstemmig vedtatt høye sportslige ambisjoner for toppidretten, og en sterk og uavhengig OLT er en viktig rammebetingelse i tillegg til økonomiske ressurser. Utvalgets anbefalinger om å styrke OLTs autoritet er et skritt i riktig retning. Alternativet kan være en forvitring av OLT sin posisjon. Når Dag-bladet i en kommentar 11. mars ønsket den samme autoritet for OLT, blir avisens historie om en B-gjeng på robbejakt komisk.