VIRKELIGHETSFJERN?  - Det virker som om mange forskere lar konklusjonene sine farges av at de i utgangspunktet er NRK-venner, skriver redaktør i Minerva, Kristian Meisingset.  Foto: Nina Hansen
VIRKELIGHETSFJERN? - Det virker som om mange forskere lar konklusjonene sine farges av at de i utgangspunktet er NRK-venner, skriver redaktør i Minerva, Kristian Meisingset. Foto: Nina HansenVis mer

Om konkurransen fra NRK

Det er grunn til å tro at nettavisen på NRK.no truer mediemangfoldet. Men jeg skal foreslå et kompromiss.

Meninger

Under tittelen «Adjøss, virkelighet!» skriver stipendiatene Magnus Hoem Iversen og Eirik Nymark Esperås i Dagbladet at undertegnedes kritikk av nettavisen til NRK.no er virkelighetsfjern.  

Hovedspørsmålet er følgende: Truer NRKs nettavis mediemangfoldet ved å ha en uheldig konkurransevridende effekt? Det mener undertegnede, mens Iversen og Esperås mener at man ikke har belegg for å hevde det.  

Man kan svare på spørsmålet i to omganger:  

1. Er NRKs nettavis en konkurrent til andre nettaviser? Iversen og Esperås henviser til den aktuelle rapporten fra forskningsmiljøet SNF ved Norges Handelshøyskole, som svarer nei på spørsmålet.  

Forskerne ved SNF mener å vise at NRK.no ikke er en «nær konkurrent» til de andre. De bruker en korrelasjonsanalyse som måler i hvilken grad variasjoner i lesertallet korrelerer mellom VG.no, Dagbladet.no og NRK.no, og de finner at korrelasjonen er større mellom VG og Dagbladet enn mellom NRK og de andre to.  

Det kan imidlertid hende at den metoden ikke er tilstrekkelig. Et annet studie fra prosjektet MONC ved Universitetet i Bergen i 2012 slår fast at forsiden på NRK.no antyder at «NRK opererer i direkte konkurranse med kommersielle, nasjonale nyhetsaktører på nett».  

I en artikkel slo forsker Helle Sjøvaag ved MONC nylig fast at de fleste norske nettavisene er ganske like. Sjøvaag avviser imidlertid at det skulle være noe problem. For hun er, som de fleste andre medieforskere i landet, NRK-venn. Hun skriver at VG.no, som landets største nettavis, må «tåle konkurranse».  

2. Er konkurransen fra NRK destruktiv? Iversen og Esperås avviser at det skulle være tilfelle, og viser til SNFs rapport. Men SNF antyder bare at siden NRK.no ikke er nære konkurrenter til VG.no og Dagbladet.no, så er det liten grunn til å tro at nettavisen på NRK.no for eksempel skulle legge vesentlige begrensninger på andre nettavisers mulighet til å ta betalt fra brukere.  

Brukerbetaling er viktig. Nettavisene er avhengige av å bygge opp en inntektsside fra brukerne for å overleve i fremtiden. Hvis NRK.no gjør det vanskeligere for dem å bygge opp slike inntekter, kan konkurransen være destruktiv og på sikt svekke mediemangfoldet. 7 For det første virker SNFs konklusjon noe lettvint. De skriver at hvis VG.no skulle innføre full brukerbetaling, ville Dagbladet.no være den primære gratis konkurrenten. Det er riktig. Men hva hvis de begge ville innføre full brukerbetaling? Som en fullverdig og gratis nettavis ville vel NRK.no da være en nær konkurrent til VG og Dagbladet?  

At det er uproblematisk at NRK.no har en gratis nettavis, synes heller å hvile på et premiss om at nyheter alltid vil være gratis. Hvis vi i fremtiden uansett har et marked med mange gratis tilbydere av nettnyheter, er det ikke ille at NRK.no er én til.  

For det andre så vi at SNF kanskje tar feil. Det er gode argumenter (og forskningsbelegg) for å hevde at NRK.no er en nær konkurrent til de andre nettavisene. MONC skriver akkurat det helt eksplisitt. Da er det i det minste sannsynlig at NRK.no legger visse begrensninger på andres mulighet til å ta brukerbetaling.  

Det er nærliggende å spørre dem det gjelder. Legger NRK.no slike begrensninger på andre? I en undersøkelse i regi av Mediebedriftenes Landsforening svarer 84 prosent av medielederne at «NRK bidrar til at det er vanskeligere å ta betalt for digitalt innhold». Iversen og Esperås er kritiske til MBLs undersøkelse. Det kan det sikkert være grunn til å være. Det kan hende at medielederne tar feil, og undersøkelsen burde kanskje vært grundigere. Men at medielederne svarer så entydig, gir oss i det minste noe grunn til å frykte at de har rett.  

Mange av medielederne opererer dessuten i et lokalt eller regionalt mediemarked med færre konkurrenter. Kan det ikke tenkes at det da er enda større fare for at en gratis, regional nettavis i regi av NRK representerer en destruktiv konkurrent?  

Iversen og Esperås mener at undertegnede er virkelighetsfjern. Sannheten er vel at virkeligheten er sammensatt, og at det er vanskelig å gi helt klare svar. Man kunne også fra forskerhold etterlyse noe mer vilje til å grave i mulige problematiske sider ved NRK. Det virker som om mange av dem lar konklusjonene sine farges av at de i utgangspunktet er NRK-venner.  

Den riktige løsningen er nok ikke at NRK avvikler nettavisen, men heller ikke at NRK turer frem uten å ta hensyn til andre. Til og med SNF synes å legge vekt på at NRK.no ikke bør være et for klart alternativ til andre nettaviser, siden de da blir nære konkurrenter.  

En moderat løsning, som jeg også skriver om i vurderingen min av SNF-rapporten, er at NRK tar grep for å gjøre sin egen nettavis mer forskjellig fra andre nettaviser. MONC viser at det allerede foregår en forsiktig endring i en slik retning, ved at andelen «egenpromotering», altså henvisninger til TV- eller radioinnhold, har økt fra fire prosent i 2009 til åtte prosent i 2013. Ambisjonen kan være at nettavisen i større grad følger opp TV- eller radioinnholdet. NRK.no bør gå i dybden på de viktigste sakene der andre nettaviser bare skraper i overflaten på mye.  

Videre bør NRK bidra aktivt til mediemangfoldet i Norge. De kan gi andre medier tilgang til eget arkiv (som er skapt med fellesskapets midler), de kan la andre «stjele» innhold fra NRK til eget bruk, de kan slå fast noen spilleregler som sier at de ikke skal stjele stoff fra andre, særlig ikke når stoffet ligger bak betalingsmurer, og de kan lenke mer til andre aviser. Debattarenaene på NRK kan brukes til å samle debatter fra mange andre medier.  

Medie-Norge har en god balanse mellom mange ulike medier og mellom offentlig og privat finansierte mediehus. Slik bør det fortsette. Det forutsetter et sterkt NRK som deltar aktivt på alle medier og plattformer, men også blomstrende private medier.