Om konsulenter som «skor seg»

BISTAND: I et innlegg i Dagbladet 24. juni sparker Anne Welle-Strand og Asle Toje til flere kanter i et forsøk på å mistenkeliggjøre Norads bruk av det de oppfatter som velvillige konsulenter i Nordic Consulting Group (NCG) til evalueringsoppdrag.

Studien de refererer til er ikke en evaluering av norsk bistand, men et forskningsprogram igangsatt av Verdensbanken, Kellogg Foundation og Norad for å kartlegge aktiviteten til nye private aktører som driver utviklingsbistand i Afrika. Bakgrunnen for forskningsprogrammet er at vi vet lite om disse nye aktørene og virkningene av deres aktiviteter. Oppdraget NCG utfører er en forstudie til forskningsprogrammet. Hovedoppdraget har vært utlyst på vanlig måte i Verdensbanken.

Dette har ingenting med Norads evalueringsvirksomhet av norsk bistand å gjøre. Norad tar utviklingsminister Erik Solheim på ordet når han etterlyser «kontinuerlig tøff evaluering» av norsk bistand. Vi er opptatt av balanserte evalueringer, der både positive og negative funn legges frem. Kvaliteten på evalueringene skal følge internasjonale standarder. Det er et viktig prinsipp at evalueringene foretas av uavhengige miljøer som velges ut etter anbud i henhold til lov om offentlige anskaffelser.