Alle som får støtte  fra Kulturrådet skal betale utstillingsvederlag etter kriteriene i avtalen. Men Norsk kulturråd gjør ikke tilskuddsmottakerne oppmerksom på at vederlag skal betales, skrev billedkunstner Tor Inge Kveum.   Bildet over er fra Høstutstillingen 2009, Kunstnernes hus.
Alle som får støtte fra Kulturrådet skal betale utstillingsvederlag etter kriteriene i avtalen. Men Norsk kulturråd gjør ikke tilskuddsmottakerne oppmerksom på at vederlag skal betales, skrev billedkunstner Tor Inge Kveum. Bildet over er fra Høstutstillingen 2009, Kunstnernes hus.Vis mer

Om utstillingsvederlag og statlig tilskudd

Kulturrådet jobber nå med å tydeliggjøre avtalen i vedtaksbrevene for prosjekttilskudd.

Meninger

Tor Inge Kveum skriver i Dagbladet 10.02 at utstillingsvederlag til kunstnere ikke følges godt nok opp. Kulturrådet er enige med Kveum i at utbetaling av utstillingsvederlag er et viktig premiss for å motta statlig støtte til drift eller programmering. Dette gjelder institusjoner i alle størrelser og former.

Kulturrådets faglige utvalg for billedkunst og kunsthåndverk har de siste årene vært opptatt av å tydeliggjøre institusjonenes ansvar for å honorere kunstnerne. Utvalget har i flere tilfeller øremerket tilskudd til kunstnerhonorarer og utstillingsvederlag i vedtaksbrev. Mottakere av driftstilskudd over tidligere post 74 informeres om at det forutsettes at virksomheten honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende tariffer og vederlagsordninger. Men det stemmer at det ikke henvises til avtalen om utstillingsvederlag i vedtaksbrevene for prosjekttilskudd.

Dette er i ferd med å endres. Vi jobber nå med å tydeliggjøre at avtalen om utstillingsvederlag og nødvendigheten av å honorere utstillende kunstnere gjelder alle institusjoner som mottar tilskudd. Dette skal komme fram i søknadsskjemaer, vedtaksbrev og annen informasjon til søkerne. Vi vil også etablere rutiner for rapportering og oppfølging.

Det visuelle kunstfeltets behov har endret seg de siste 10 årene og dette kommer til syne i søknadene til Kulturrådet. Vi mottar fortsatt flest søknader om tilskudd til utstillinger fra enkeltkunstnere, men det søkes i økende grad om programmeringsstøtte til små visningssteder og kunstfestivaler. Det er viktig at samtlige institusjoner og visningsarenaer forvalter de statlige tilskudd i henhold til avtalen om utstillingsvederlag og slik sikrer et profesjonelt og forutsigbart kunstfelt.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.