Ombud   og politikk

LIKESTILLINGSOMBUDET: Anette Trettebergstuens kritikk av Likestillings- og diskrimineringsombudet (Dagbladet 12/3) er enda et eksempel på sosialdemokraters manglende evne til prinsipiell tenkning. Deres oppfatning av statlige ombud må være at disse skal være statsansatte politiske aktivister for røde synspunkter.

Politisk aktivisme bør forbeholdes politikere og vanlige folk, ikke ansatte embetsfolk. Det må være uttrykk for evneløshet i egne rekker når Trettebergstuen (Ap) etterlyser ombudets hjelp til å gå foran i politiske debatter. Sammenligningen av ombudets og statsministerens rolle i offentligheten viser hvor langt på jordet en kan komme, når en mangler liberale reflekser om skillet mellom embetsverk og politikk.

Jeg deler John Olav Egelands karakteristikk i samme avis: Regjeringen viser… «nok en gang at den er lam og døv når prinsipper og verdier blander seg i praktisk politikk».