-  Omdømmet er skadd

Frelsesarmeen erkjenner at homofilisaken er blitt er belastning for bevegelsens gode navn og rykte.

Andrew Hannevik, markedsansvarlig i Frelsesarmeen, svarer slik på Dagbladets spørsmål om hvor mye omplasseringen av den homofile offiseren har skadd bevegelsens omdømme:<p></p>- Det er ingen tvil om at flere har fått et mer negativ syn på Frelsesarmeen. Samtidig virker det som de fleste ønsker å støtte arbeidet vi gjør blant samfunnets svake. Det viste jo folk i dag,. <p></p>- Har holdningen til homofile internt blitt skjerpet?<p></p>- Nei, svarer armeens norske kommunikasjonssjef, major Jan Peder Fosen.<p></p>- Regelen som førte til omplasseringen har vært der så lenge jeg kan huske. Som uniformert offiser kan du ikke leve i et homofilt partnerskap.<p></p>- Tror du Frelsesarmeen kommer til å måtte snu?<p></p>- Ser man på de siste 25-30 åra, har det skjedd endringer. Nye endringer vil nok også komme. Hvilke vil jeg ikke spekulere i.<p></p> <!--/TEKF-->