Omfattende og grundig OL-arbeid

Troverdighet i utredningsarbeidet styrker vinnersjansene.

PENSUM: Fagkompetanse med erfaringer fra blan annet OL i Vancouver ble brukt i utredningen om et OL i Oslo i 2022, skriver artikkelforfatteren. Foto: AFP / NTB Scanpix
PENSUM: Fagkompetanse med erfaringer fra blan annet OL i Vancouver ble brukt i utredningen om et OL i Oslo i 2022, skriver artikkelforfatteren. Foto: AFP / NTB ScanpixVis mer
Debattinnlegg

Enkelte aviser har de siste dagene spådd overskridelser ved et eventuelt OL i Oslo i 2022, sett i forhold til hva Oslo kommune har forelagt for behandling til staten i søknaden om statsgaranti og tilskudd. Spådommen hviler reelt sett på to påstander, som begge står dårlig til det omfattende og grundige arbeidet som er gjort av kommunen gjennom Oslo2022 det siste året. Vi vil imøtegå begge påstandene.

Den første og mest problematiske påstanden er at vi bevisst skal ha lagt fram et feilaktig beslutningsgrunnlag til staten. Vi tar sterk avstand fra en slik påstand. Vi har gjort vårt ytterste for å identifisere og anslå alle relevante kostnader og inntekter ved å arrangere vinterlekene. Vi har vært fullt ut lojale til vårt oppdrag om å legge fram et godt og dekkende beslutningsgrunnlag for Oslo og deltakende kommuner, idretten og staten. Vi har benyttet den beste fagkompetansen vi har hatt tilgjengelig, med erfaring fra blant annet Ski-VM i Oslo 2011, Olympiske leker i Lillehammer 1994, Vancouver 2010 og London 2012.Vi har lagt stor vekt på å fange opp kostnader som kommer underveis og som ikke kan leses direkte fra IOCs kravspesifikasjoner. Videre har vi, i tråd med god praksis for anslag i en tidlig fase, lagt til grunn konservative kalkyler, der kostnadene er lagt relativt høyt og inntektene anslått forsiktig. Det er gjort et betydelig arbeid i å avstemme kalkyler, blant annet mot arenaeiere. Søknaden som er forelagt Kulturministeren er vårt beste anslag, og vi tar sterk avstand fra eventuelle påstander om skjulte agendaer.

Den andre påstanden er knyttet til at «denne typer arrangementer alltid blir dyrere». Det finnes internasjonal forskning som på generelt grunnlag støtter en slik påstand, men her må man gå grundigere ned i materien. Først og fremst er det viktig å se kritisk på sammenlikningsgrunnlaget. Det er et problem at mange vertsbyer for de olympiske leker «tar av», og verken klarer eller ønsker, å holde seg innenfor oppsatte budsjetter. Oslo kommune har lagt stor vekt på å utarbeide en troverdig søknad med god kvalitet og satte i 2012 av 130 millioner til søknadsarbeidet.Oslo2022 har lagt ned et stort arbeid i å utforme en potensiell vinnersøknad som tar tilstrekkelig hensyn til idrettens ønsker, byens og landets rammebetingelser og kravene fra IOC. For at sunn skepsis skal snus til begeistring tror vi at det har vært helt nødvendig å legge stor vekt på kvaliteten i utredningsarbeidet. Etter de tilbakemeldingene vi har fått fra tidligere arrangørbyer, tyder alt på at vårt utredningsarbeid på et så tidlig stadium i prosessen er mer gjennomarbeidet enn hva som er gjort tidligere.

Oslo kommune leverte sammen med Norges Idrettsforbund søknaden om statsgaranti og tilskudd til Kulturministeren 19. juni. Denne er nå til statlig ekstern kvalitetssikring av meget kompetente fagmiljøer. Oslo kommune vil på alle måter som vi kan, bidra til en grundig gjennomgang av det materialet som er lagt fram for staten. Vi er opptatt av å lytte til ulike syn i OL-debatten, og vi er de første til å understreke kompleksiteten og omfanget i et slikt arrangement. Nettopp derfor er det ekstra viktig at ordskiftet tar utgangspunkt i faktiske forhold.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.