Omfattende orden-nekt

De siste ti åra har omkring 20 utnevnte personer nektet å ta imot St. Olavs Orden. - De fleste oppgir prinsipielle grunner for at de ikke ønsker å motta dekorasjonen, sier informasjonssjef på Slottet, Wenche Rasch.

Avslår St. Olavs Orden

Den folkekjære politikeren Thorvald Stoltenberg er en av dem som av prinsipielle grunner ikke tar imot ordener.

- For hver person som får en orden, er det 50 mennesker som blir lei seg. Jeg vil ikke bidra til at folk blir lei seg. Jeg vil at folk skal være glade, sier tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Han understreker at han ikke har blitt tilbudt St. Olavs Orden.

- Jeg tror mitt prinsipielle syn er kjent, sier han.

Overraskelse

Vanligvis forhører forslagsstillerne seg med kandidaten før de søker Slottet om St. Olavs Orden, men for omkring 20 personer de siste ti årene har utmerkelsen vært en uvelkommen æresbevisning.

Den siste i denne rekken er forfatteren Stein Mehren.

- Slottet tar beslutningen til etterretning, kommenterer Wenche Rasch.

Rasch ønsker ikke oppgi hvem som tidligere har takket nei til Kongens heder.

Tradisjonsrik

St. Olavs Orden har fem klasser i fallende rang fra Storkors til Kommandør med Stjerne, Kommandør, Ridder 1. klasse og Ridder. Ordenen er den tredje høyeste av totalt 32 norske dekorasjoner.

Storkorset deles nesten aldri ut. Avdøde Helge Ingstad var en av innehaverne av Storkorset.