Omkamp om pensjon

Ingress

Meninger

Sterke krefter i LO ønsker omkamp om pensjonsreformen. De siste dagene har pensjonseksperter og tillitsvalgte overfor Dagbladet påpekt svakheter og urettferdige utslag i ordningen som ble vedtatt med virkning fra 2011. Under vårens LO-kongress gikk et stort mindretall inn for å bedre pensjonsordningen for lavtlønte kvinner.

Dagbladets reportasjer har også vist at to personer som jobber like lenge, har samme lønn gjennom 40 år, men går av på ulikt tidspunkt vil få svært forskjellige pensjoner. Gjennomgangen viser at en kokk som velger å gå av som 62-åring, vil få en million kroner mindre i samlet pensjon enn en arkitekt som går av som 67-åring, når alt annet er likt. Årsaken er forskjellen i forventet levealder. Hadde de to levd like lenge, ville de også, gitt forutsetningene, fått like mye i pensjon.

Så er spørsmålet: Kan vi differensiere pensjonsytelsene etter ulike yrkesgruppers forventede levealder, basert på statistikk over faktisk livslengde? Foreløpig har ingen gjort det. Men argumentasjonen var framme i den lange perioden da prinsippene for moderne folketrygd ble diskutert. En uvanlig allianse av Magnus Marsdal i Manifest, sosialmedisinere, venstrefløyen i LO og Frp protesterte heftig og vedvarende helt til reformen ble spikret.

Virkningen av reformen er utvilsomt slik innbitte motstandere fortsatt hevder. Ordningen er bedre for friske, høytutdannede enn for arbeidslivets slitere med lav utdanning og med jobber lenger ned i systemet. For akademikere og høytlønte blir det ofte et akademisk spørsmål hvorvidt man velger å gå av som 62- eller 67-åring. For utslitte arbeidstakere er det ofte ikke et reelt valg. De orker ikke mer enn å stå til 62 år. Statistikken taler også for at de bør gå av tidlig om de skal få noe igjen for alle sine pensjonsinnbetalinger.

Å gå tilbake til det pensjonssystemet som en gang var, er ikke mulig, gitt befolkningens aldersutvikling. Systemet stimulerte folk til å gå av som 62-åringer, mens samfunnet, ikke minst dagens unge, er helt avhengige av at eldre arbeidstakere står lengst mulig i jobb. Alternativet til en modernisert offentlig folketrygd ville vært enda mer urettferdig. Særlig for sliterne. Det utelukker imidlertid ikke at politikerne får utredet hvordan dagens system kan bli bedre for de grupper som kommer dårligst ut.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.