Vanlig rituale: En gutt i San Francisco i USA under bris, en jødisk omskjæringsseremoni. I USA er det vanlig at også ikkejødiske gutter blir omskåret. «Sannsynligvis var kampen mot onani det som førte til allmenn omskjæring av gutter i USA», skriver Kronikkforfatteren. Foto: Noah Berger/AP/Scanpix
Vanlig rituale: En gutt i San Francisco i USA under bris, en jødisk omskjæringsseremoni. I USA er det vanlig at også ikkejødiske gutter blir omskåret. «Sannsynligvis var kampen mot onani det som førte til allmenn omskjæring av gutter i USA», skriver Kronikkforfatteren. Foto: Noah Berger/AP/ScanpixVis mer

Omskjæring kan skade menns sexliv

Tre ganger så mange menn som er omskåret rapporterer om gjentatte problemer med orgasme.

Nylig kom den første populasjonsbaserte studien i Europa om mulige konsekvenser av omskjæring av menn for deres seksualliv.

Studien fra vårt naboland Danmark viser en urovekkende stor forskjell på vanskeligheter med å få orgasme for menn som er omskåret i forhold til menn som ikke er omskåret. Også kvinner som er partner med menn som er omskåret rapporterer om større problemer knyttet til seksualiteten. Undersøkelsen er viktig for den diskusjonen som nå går i Norge om omskjæring av gutter.

Omskjæring er et sensitivt tema. De fleste land og eksperter i verden er enig i at omskjæring av jenter bør bekjempes, men når det gjelder omskjæring av gutter er holdningene langt mer uklare og unnvikende.

En av grunnene til at det er vanskeligere å tematisere omskjæring av gutter er den tilknytningen omskjæring har til religiøs praksis. En annen grunn er at forskningen på området har vært sprikende og uklar. På grunn av de mange uklarheter knyttet omskjæring av gutter, er troverdig forskning på området viktig.

Et av de viktigste forskningsbaserte dokumentene, som gjorde slutt på allmenn omskjæring i USA, er The American Academy of Pediatrics dokument om temaet fra 1999. Konklusjonen er at det ikke kan dokumenteres noen nytteverdi i forhold til bedre penishygiene, reduksjon av peniskreft eller redusert risiko for HIV-smitte. Dette kan uten vanskeligheter godt ivaretas gjennom god penishygiene og bruk av kondom.

Et område som har vært omdiskutert, myteomspunnet og lite forskningsdokumentert, er eventuelle virkninger for seksualiteten. Derfor er den omfattende studien «Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, cross-sectional study in Denmark» viktig. Studien er gjort av Morten Frisch, Morten Lindholm og Morten Grønbæk og publisert i Int. Journal of Epidemiology 14. Juni i år. I studien deltar både omskårete og ikke-omskårete menn, samt partnere til menn av begge kategorier. Det er første gang både menn og kvinner er deltakere i en slik studie.

Skadelig: «Når Helse- og omsorgsdepartementet nå utreder mulighetene for å åpne opp for offentlig tilbud om omskjæring av gutter, bør de også vurdere den mulige skade dette kan ha for et seinere seksualliv», skriver Jørgen Lorentzen (bildet). Foto: Sigurd Fandango/Dagbladet
Skadelig: «Når Helse- og omsorgsdepartementet nå utreder mulighetene for å åpne opp for offentlig tilbud om omskjæring av gutter, bør de også vurdere den mulige skade dette kan ha for et seinere seksualliv», skriver Jørgen Lorentzen (bildet). Foto: Sigurd Fandango/Dagbladet Vis mer

For det første slår studien fast at det er ingen eller liten forskjell når det gjelder betydningen av et godt seksualliv, omfanget av seksuell aktivitet eller omfanget av seksuell lyst for de to gruppene. Forskjellen dukker opp i spørsmålet om problemer med orgasme og smerter under samleie. Så mye som tre ganger så mange menn som er omskåret rapporterer om gjentatte problemer med orgasme og fire ganger så mange kvinner som lever med en mann som er omskåret rapporterer om hyppige smerter under samleie (dyspareunia).

Det er viktig å påpeke at både smerter under samleie for kvinner og orgasmeproblemer for menn er noe alle menn, uansett omskåret eller ei, rapporterer om. Forskjellen, som denne studien påpeker, er hyppigheten og omfanget.

Når det gjelder forskjellen i problemer med orgasme hos mennene påpeker studien at det med stor sannsynlighet er reduksjon i penissensitiviteten som forårsaker problemene. Dette er også framhevet i andre nevrofysiologiske studier.

Slike studier har skapt en viss debatt, fordi en del studier også kan vise at omskårete menn har lettere for å få orgasme og til dels større vanskeligheter med for tidlig sædavgang en ikke-omskårete. Motsetningen mellom disse studiene kan basere seg på aldersforskjell, med en større sensitivitet i ung alder hos menn som er omskåret og en tilsvarende nedsatt sensitivitet hos voksne menn.

Mange helsebaserte studier om seksualitet viser at et tilfredsstillende seksualliv er viktig for folk flest. En påvist reduksjon i mulighetene for orgasme er derfor ikke bare et enkeltspørsmål som angår privatlivets fred. Det har også åpenbare betydninger for helse og velferd.

I verden som sådan er det godt over 600 millioner gutter som er omskåret, så vi snakker om vesentlig inngripen i mange gutter og menns seksuelle liv.

Når Helse- og omsorgsdepartementet nå utreder mulighetene for å åpne opp for et sykehusbasert og offentlig tilbud om omskjæring av gutter, bør de også vurdere den mulige skade dette kan ha for et seinere seksualliv.

I denne sammenheng er jeg glad for at barneombudet så tydelig har sagt fra, ut fra et barneperspektiv, at det bør gjennomføres en nedre aldersgrense for omskjæring. Også Rådet for legeetikk har anbefalt forbud mot omskjæring av gutter. Når vi nå vet at omskjæring kan få helsemessige konsekvenser også for voksne, bør også dette tas med i betraktningen.

At omskjæring reduserer sensitiviteten er for så vidt ikke noe nytt. Allerede i middelalderen påpekte rabbiner og filosof Moses Maimonides at omskjæring var nødvendig for å redusere menns lystfølelse, og på 1800-tallet, som var besatt av å stoppe gutters onani og hvor en rekke torturinstrumenter ble utviklet for å holde gutta unna penisen sin, ble omskjæring anbefalt som et viktig hjelpemiddel, og ble etter hvert det mest foretrukne. Sannsynligheten er stor for at kampen mot onani var det som førte til allmenn omskjæring av gutter i USA.

Den danske undersøkelsen påpeker også at den delen av forhuden som blirfjernet er en spesiell sensitiv del av kroppen og at den orgasmeutløsende delen av penis ikke bare sitter i og rundt glans men også i selve forhuden som blir fjernet hos dem som blir omskåret. Dette gjør at det blir en større grad av likhet mellom problematiseringen av omskjæring av jenter og gutter. For begge kjønn vil det kunne bety en reduksjon av lystfølelsen.

Alle er klar over at omskjæring av gutter er et følsomt, omfattende og vanskelig tema, men det betyr ikke at vi ikke bør være i stand til å diskutere det og forholde oss til kunnskapen om omskjæring og de mulige etiske og helsemessige konsekvensene av dette. Flere steder er det kampanjer på gang for å forsøke å forby omskjæring, blant annet gjennom organisasjonen National Organization of Restoring Men.

Løsningen som Barneombudet foreslår er å sette en nedre aldersgrense for omskjæring slik at guttene selv kan bestemme om de ønsker å bli omskåret. En aldersgrense på 16 eller 18 år gjør at inngrepet ikke på samme måte kan oppleves som et overgrep mot et uskyldig barn. Det gir også menn mulighet til å bestemme ut fra den kunnskapen som finnes om omskjæring, om de vil ta bort en del av den kroppen de er født inn i denne verden med.

Eget valg: Danielle Netherton demonstrerte mot omskjæring av gutter i California i august. «En aldersgrense på 16 eller 18 år gjør at inngrepet ikke på samme måte kan oppleves som et overgrep mot et uskyldig barn. Det gir også menn mulighet til å bestemme ut fra den kunnskapen som finnes om omskjæring, om de vil ta bort en del av den kroppen de er født inn i denne verden med», skriver kronikkforfatteren. Foto: Rich Pedroncelli/AP/Scanpix
Eget valg: Danielle Netherton demonstrerte mot omskjæring av gutter i California i august. «En aldersgrense på 16 eller 18 år gjør at inngrepet ikke på samme måte kan oppleves som et overgrep mot et uskyldig barn. Det gir også menn mulighet til å bestemme ut fra den kunnskapen som finnes om omskjæring, om de vil ta bort en del av den kroppen de er født inn i denne verden med», skriver kronikkforfatteren. Foto: Rich Pedroncelli/AP/Scanpix Vis mer