Omskjæring i Gambia

Hva er egentlig Dagbladets agenda?

DAGBLADET HADDE 30.08 et tosiders oppslag om mulig omskjæring av «Binta» og småsøstrene i Gambia. De er norske statsborgere. Artikkelen var skrevet av Dagbladets Astrid Meland. Human Rights Service og Hege Storhaug er del av prosjektet. Men hvilken agenda har egentlig Hege Storhaug og Dagbladets journalist? La meg gjøre det helt klart, alle former for omskjæring er avskyelig. Men er det det reportasjen handler om? Journalisten har viklet seg inn i et sammensurium av inntrykk uten å ha det ringeste kunnskaper om det hun forsøker å formidle. Denne reportasjen sprer først og fremst fordommer, innpakket i påstander om omskjæring. Og det selger kanskje bra i disse valgtider.

LA OSS SE på bildebruk og påstandene journalisten fremmer. Det er drøy kost for meg som har drevet feltarbeid, forskning, kulturarbeid og undervisning i over 10 år nettopp i Gambia. Barna mine er vokst opp der, med gambisk far. Omskjæring har aldri vært et tema. Det var bare et tema da jeg drev forskning og 150 kvinner ble intervjuet. Bildene i reportasjen viser småjenter i hijab, det ene bildet dekker nesten en hel avisside. Men i Gambia er det svært uvanlig å bruke hijab, også for kvinner. Jentene tar det på om ettermiddagen når de skal til dara, koranskole og tar det av igjen når den en til to timers undervisningen er over. Og ja, de lærer arabisk. Hva så ?Så til påstanden om omskjæring. Det er i all hovedsak mandinkaene, fulaniene og serahulene som praktiserer omskjæring i Gambia, mens Wolofene aldri har hatt en slik praksis. Blant karoninka, aku, manjago, serere og jola kan det skje unntaksvis.Journalisten påstår at for de folkegruppene som praktiserer kvinnelig omskjæring, så skjer det med alle. Det er det rene tøv. Dette henger sammen med utdanningsnivå og kunnskaper om egen helse. Påstanden om at 80 % av alle jenter i Gambia er omskåret får Dagbladet ved å ta utgangspunkt i at folkegruppene som praktiserer omskjæring teller 80 % av totalbefolkningen.I byområdene hvor utdanningsnivået er høyere enn på landsbygda, er det langt færre som omskjæres. Statistikk som brukes så ukritisk er ikke annet enn feilinformasjon. La meg allikevel understreke at hver eneste omskjæring er en for mye.

OPPRINNELSEN til omskjæring er Egypt og hadde ingenting med kontroll av kvinnens seksualitet å gjøre. Ideen var at den kvinnelige delen på mannen (forhuden) og den mannlige delen på kvinnen (klitoris) skulle fjernes for at det skulle være balanse og harmoni. Over tid har begrunnelsen endret seg. I dag er det i stor grad eldre kvinner som holder den i hevd. De utfører selv lemlestelsen. Begrunnelsen er svært variert, renhet og uskyld, en tror på at menn vil ikke ha «urene» kvinner og at kvinner ikke bli gravide viss inngrepet ikke er gjort. Begrunnelsen varierer med utdanningsnivå. Jeg vet ikke hva journalisten mener med at de oppholder seg i «jungelen». Kanskje høres det passe primitivt ut, at de oppholder seg i «jungelen» etter inngrepet. Hva og hvor er jungelen? Det påstås at ingen ser ut til å vite hvor mange og hvem som bor i det huset de gambisk-norske jentene bor. For noe tøv. I ethvert hushold i Gambia er det full kontroll med hvem som bor der og hvem som er på besøk. Journalistens språkbruk er svært utidig, «folk piler ut og inn hele tida.» Som rotter kunne hun legge til, de piler jo. Ja, folk bor i storfamilier i Gambia. De har gode sosiale nettverk og alle blir ivaretatt. Gudskjelov, for de har ingen kontantstøtte, barnetrygd, eller andre subsidier som risler over oss som er rikest i verden. Det påstås også at jenter blir giftet bort tidlig og at ekteskap er arrangert. Dette er svært uvanlig i Gambia. Jenter finner sine egne partnere og de gifter seg som voksne. Bare blant de uten utdanning kan giftemål skje tidlig og være arrangerte. Aldri ellers!

MATPAKKA ER byttet ut, skriver dagbladjournalisten. Den «siviliserte» matpakken kanskje? For hun skriver videre at «Binta» og søstrene sitter på gulvet og spiser med fingrene fra det samme plastfatet. Har ikke journalisten kunnskap om at familier i store deler av verden faktisk spiser fra et stort felles fat. Men alle spiser fra sin egen ende av fatet og berører ikke hverandres mat. Hun burde kanskje prøve det, det er svært sosialt. Journalisten gjør også et poeng av at det er tredje kona til Bintas far som har laget maten. Ja, det praktiseres polygami i Gambia, helst på landsbygden. Dette er en gammel afrikansk tradisjon. Dessuten påpeker hun at tredje kona har slaktet og plukket høna og siden kokt maten på kull i bakgården. Faktisk er det å koke på kull den vanligste måten å tilberede maten på i hele Afrika, store deler av Asia og Latin Amerika. Og bakgården er faktisk utekjøkken. Og ja, siden Rimi ikke har utsalg i «jungelen», slakter en faktisk høns selv, og ja, de må plukkes for fjær før en kan spise dem. Også i Norge faktisk.Journalisten bruker så det fordomsfulle ordet STAMMER, mens det faktisk heter folkegrupper. Og de har ikke stammespråk. Men språk, viss ikke en vil kalle norsk for stammespråk da. Bare 4 og en halv million mennesker snakker norsk. Mens et titalls millioner snakker hvert av de såkalte stammespråkene i Gambia, langt utenfor landets grenser. Videre hevdes det i artikkelen at det praktisere brudepris i Gambia. Også dette er tøv. Det sendes kolanøtter ved fieri. Det utveksles gaver som her hjemme, og har en husdyr kan gaven fra familien være et eller flere dyr. Riktignok spøker menn med hvor mange kyr og geiter de vil gi for en jente, venners barn eller andre besøkende. En gammel bestefar sier til barnebarnet at hun er kona hans, og bestemor sier hun er kona til en annen hun spøker med.

NESTE GANG en dagbladjournalist drar på oppdrag med Storhaug og hennes forening, bør Dagbladet kanskje skaffe seg et minimum av forhåndskunnskaper først. Det kan ikke være slik at målet, det å fokusere på kjønnslemlestelse, helliger midlene. Ved til de grader å feilinformere om Gambia, har Dagbladet gått langt over streken!