Omstridt

«Åpen post» har vært gjenstand for mye debatt siden premieren i januar.

Sivertsen angrep Tufte Johansen i «Åpen post»

Latterliggjøring av narkomane og stadig harselering av navngitte personer har falt mange tungt for brystet, noe som har ført til diskusjoner både i aviser, radio og TV.

Da Kringkastingsrådet debatterte programposten på sitt møte i går, var det imidlertid bare tre klagebrev som forelå, og rådet som sådan roste programmet. Medlemmene hadde ingen problemer med å takle den narkomane Jarle-figuren, men generelt ble det manet til forsiktighet i omtale av navngitte personer.