Ønsker faglitterært løft

Vil innføre fastprislov for faglitteratur.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) har lagt fram en pakke med litterærpolitiske tiltak. Til sammen vil tiltakene koste 45 millioner kroner.

Et av NFFs hovedmål er å få innført en fastprislov for faglitteratur.

I tillegg foreslår foreningen å opprette 20 arbeidsstipend for sakprosaforfattere, en utvidet innkjøpsordning for sakprosa som bør omfatte 150 titler og en utvidet produksjonsstøtte for lærebøker og elektroniske læremidler ved universitet og høgskoler, skriver Bok og Samfunn.

- Jeg tror ikke at fagbøker blir dyrere av å innføre fastpris. I andre europeiske land hvor de har innført fastpris, er bøkene ikke blitt dyrere, forteller Trond Andreassen, generalsekretær i NFF, til dagbladet.no.

Han mener at Norge også bør innføre fastpris, selv om markedet er mindre enn i andre europeiske land.

- Med fripris, når hver bokhandel selv kan bestemme prisen, tror jeg at de store bokhandlerne vil utkonkurrere de små, og mangfoldet kommer til å lide, fortsetter Andreassen.

Han er overbevist om at skolene ikke må utvide budsjettet for innkjøp av skolebøker.

- Nei, jeg tror ikke det. Bøkene kan til og med bli billigere, og vi sikrer mangfold i udervsiningen dersom fagbokforfattere og -oversettere er sikret enn viss pris for bøkene, ikke bare bestselgerne. Den smale litteraturen lider under friprisregimet.

Statssekretær Yngve Slettholm i Kulturdepartementet vil ikke uten videre avvise kravet om fastprislov.

– Bokavtalen er ikke perfekt, og dersom evalueringsutvalget finner uheldige virkninger, må man se på bokavtalen på nytt. I den sammenheng kan også en fastprislov vurderes. Men avtalen må få lov til å virke en tid før man kan trekke noen slutninger. Vi må evaluere de kulturpolitiske konsekvensene av fripris, om forfatternes situasjon endrer seg og hva som utgis av faglitteratur, sier Slettholm.

BEDRE KÅR FOR FAGBØKER: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening vil ha fastpris på fagbøker.