BRANNFARE: - Den 23. juli i fjor opplevde vi seks bygningsbranner i løpet av ni timer. Fire av brannene pågikk samtidig. Flere innbyggere som bor tettere, øker sannsynligheten for flere samtidige hendelser, skriver Grimsgård. Foto: Frank Karlsen
BRANNFARE: - Den 23. juli i fjor opplevde vi seks bygningsbranner i løpet av ni timer. Fire av brannene pågikk samtidig. Flere innbyggere som bor tettere, øker sannsynligheten for flere samtidige hendelser, skriver Grimsgård. Foto: Frank KarlsenVis mer

Ønsker flere røykdykkere

Oslo får flere innbyggere. Potensialet for ulykker hvor flere menneskeliv er truet øker.

Debattinnlegg

Den siste tiden har tidligere og nåværende kolleger startet en debatt om beredskapen i Oslo. Jeg mener dette er en viktig debatt.

Oslos 630 000 innbyggere har i dag en forsvarlig beredskap. Vi har 50 brannkonstabler på sju brannstasjoner med 30 biler, som kan nå hele byen på seks minutter. 15 sekunder i snitt for å utføre livreddende innsats. Dette er langt innenfor kravet på ti minutter. Hjelpen er nær og totalstyrken i regionen er stor.

I tillegg har vi fått bedre utstyr som gjør innsatsen vår mer effektiv og bygningsmassen i Oslo er totalt sett blitt mer brannsikker. Vi har også fått bedre samarbeidsavtaler og raskere kommunikasjonslinjer til omkringliggende brannvesen, noe som sørger for hurtigere bistand og mer fleksibilitet.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Men Oslo får flere innbyggere. Det blir flere oppgaver og flere hendelser. Potensialet for ulykker hvor flere menneskeliv er truet øker.

Den 23. juli i fjor var jeg på vakt som brigadesjef. Da opplevde vi seks bygningsbranner i løpet av ni timer. Fire av brannene pågikk samtidig. Takket være formidabel innsats fra gode kolleger ble det bare materielle skader denne hektiske dagen. Flere innbyggere som bor tettere, øker sannsynligheten for flere samtidige hendelser. Eldrebølgen gjør også at vi får flere som ikke kan redde seg selv i sikkerhet. Vi kommer til å trenge flere brannkonstabler på vakt i framtida. Vi vil alltid prioritere livreddende innsats. Dagens bemanning kan medføre at vi ikke har nok mannskaper til å redde materielle verdier i framtida.

Debatten i media har handlet om for få røykdykkere på bilene som ankommer først til brannen. Røykdykkerbilene har tre til fem røykdykkere ved ankomst, avhengig av dagens totalbemanning. Med en minimumsbemanning på tre røykdykkere, er vi mer sårbare for å håndtere uforutsette hendelser ved ankomst. I branner teller hvert sekund. Jeg ønsker at vi kan ha en enda sterkere slagkraft i førsteinnsatsen.

Det pågår et arbeid med en risiko og sårbarhetsanalyse. Denne vil være ferdig i desember inneværende år. Analysen vil avdekke hvilke hendelser vi skal kunne håndtere og hvor vår begrensning vil gå - selv med en styrket beredskap.

Dagens investeringsbudsjett for materiell er ikke tilpasset behovet som kommer. Oppgavemengden øker stadig og kjøretøy slites mer. Med de midlene vi har til utstyr, lar det seg ikke gjøre å bytte ut brannbilene når det trengs. Slitt og gammelt materiell har større behov for reparasjoner og blir tatt ut av drift. Reservemateriellet, som består av enda eldre brannbiler må oftere benyttes.

For å oppsummere: Jeg ønsker meg flere røykdykkere på vakt, en styrket førsteinnsats og en ekstra stigebil i beredskap.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.