Ønsker lønn - ikke bonus

BONUS I KOMMUNEN: Ordfører Odd-Ingar Widnes (SP) i Skiptvet kommune, mener de ansatte i kommunen gjør en veldig god jobb og fortjener en bonus når kommunen går overskudd. Jeg er helt enig med ordføreren i at de ansatte i Skiptvet kommune gjør en svært god jobb og at lønna ikke er spesielt høy. Derimot mener Fagforbundet at avlønning ikke bør skje i form av bonus og være avhengig av kommunens årsresultat. Det kan ikke være slik at lønnen til ansatte i kommune-Norge skal være avhengig av en regjering som er velvilling overfor kommunene og en ordfører som er velvillig overfor de ansatte. Også i de årene vi hadde en Høyre-regjering som bevilget alt for lite penger til kommunene, gjorde de ansatte i Skiptvet kommune en stor innsats.

FAGBFORBUNDET Skiptvet ønsker altså at Skiptvet kommune ikke skal dele ut bonus, men vi tar gjerne imot mer lønn ved de kommende lønnsoppgjørene. Vi ønsker at overskuddet i kommunen bør gå til å bedre kvaliteten på kommunens tjenester. Flere ansatte i eldreomsorgen og tilbud om heltidsstillinger for de som ønsker det er blant tiltak som bør vurderes. Dette vil føre til bedre kvalitet på tjenestene og trolig føre til økt trivsel og mindre sykefravær blant de ansatte. Fagforbundet ønsker å sette igang et langsiktig arbeid som kan bedre rekrutteringen til kommuen og få ned sykefraværet blant de ansatte. Men vi ønsker ikke å ta denne prioriteringsdebatten gjennom media, men ser fram til å kunne drøfte dette med den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

JEG HAR LYST TIL Å understreke at vi er svært glade for at vi har en ordfører i Skiptvet som setter pris på de ansattes innsats og som forstår at lønnsnivået for mange kommunalt ansatte er relativt beskjedent. Det er kun måten å beløn-ne ansatte på vi er uenige om.