SKAL UTREDE: Kulturminister Hadia Tajik har satt av 300 000 til å utrede støtteordninger for filmbransjen. Nå håper filmbransjen at det kommer på plass en ordning relativt fort. Foto: Jacques Hvistendahl.
SKAL UTREDE: Kulturminister Hadia Tajik har satt av 300 000 til å utrede støtteordninger for filmbransjen. Nå håper filmbransjen at det kommer på plass en ordning relativt fort. Foto: Jacques Hvistendahl.Vis mer

Ønsker raskere filmhjelp

Filmbransjen er glade for at kulturministeren vil utrede mulighetene for å tiltrekke seg flere internasjonale filminnspillinger. Men de frykter at det tar lang tid.

(Dagbladet:)  I går kom nyheten om at kulturminister Hadia Tajik i den kommende kulturnæringsplanen bevilger 300 000 kroner til en grundig utredning av økonomiske støtteordninger som kan trekke internasjonale produksjoner til Norge.

Dagbladet har den siste uken skrevet at Norge har gått glipp av en rekke store produksjoner fordi man mangler en såkalt incentivordning, der myndighetene refunderer en viss andel av produksjonskostnadene.

Glade - Vi er glade for at ministeren ser potensialet i en incentivordning, og at utredningen settes i gang. Samtidig må passe på at ikke kua dør mens gresset gror. Vi taper jo konkurransen om utenlandske filmprosjekter hver eneste måned, samtidig som norske produsenter i økende grad gjør sine filmer i utlandet, sier Lars Marøy.

Han er styreleder i FilmReg, paraplyorganisasjonen for regionale filmsentre og fond.

Marøy mener imidlertid at Norges ulemper i internasjonal filmbransje nå er så store at departementet bør ta tak i to andre ordninger mens man venter på utredningen.

- Potten til samproduksjon, der man får støtte hvis man bruker en norsk co-produsent, kan økes kraftig. I tillegg kan man se på økt tildeling til regionale filmfond, da pengene deres utløser pengebruk i regionen, sier Marøy.

Ikke hokus pokus Også Sigmund Elias Holm, leder i Vestnorsk Filmkommisjon synes det er en god nyhet at kulturministeren utreder incentivordninger.

- Dette er et positivt første steg. Vi håper at de i denne kartleggingen inviterer internasjonal ekspertise, så de unngår å gå i samme felle som sist og lage en ordning som ikke kunne fungere, sier han.

Holm mener det bør være mulig å få på plass en ordning relativt kjapt.

KUNNE FILMET HER: Det var aktuelt å filme «Lara Croft: Tomb Raider» i Norge - men støtteordningene manglet.
KUNNE FILMET HER: Det var aktuelt å filme «Lara Croft: Tomb Raider» i Norge - men støtteordningene manglet. Vis mer

- Dette er jo ikke noe hokus pokus. Det finnes ordninger som har vært i funksjon i mange år i mange land, og som det er påvist at fungerer, sier han.

Turistbransjen glad Dagbladet har tidligere skrevet at de manglende støtteordningene rammer norsk turistbransje. Og Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv er glad for nyheten om utredningen.

- Vi synes det er positivt, og håper utredningen fører til at også Norge kan tilby en filmincentivordning. Konkurransen om å bli vertsland for store, internasjonale innspillinger foregår på et marked som Norge bør ta en større del av. En stor del av et filmbudsjett blir lagt igjen i service - og besøksnæringen på innspillingsstedene. Samtidig kan filmene sette Norge på kartet og føre til økt turistbesøk, sier hun.

Utvides i resten av Europa Samtidig som Norge skal utrede en mulig incentivordning, har mange andre europeiske land nylig styrket sine eksisterende ordninger. Både Tsjekkia og Tyskland økte nylig bevilgningene til ordningen betraktelig, og Tyskland har nå over en halv milliard kroner tilgjengelig til refusjon av utgifter ved filmproduksjon. Østerrike og Irland forlenger sine ordninger, og Storbritannia utvider sin ordning til også å gjelde TV-produksjoner. Samtidig øker Frankrike sitt maksbeløp for enkeltfilmer til 75 millioner kroner — det samme som Tom Hanks-filmen «Cloud Atlas» fikk refundert fra Tyskland i fjor.

GIKK GLIPP AV: Norge gikk glipp av Pierce Brosnan og innspillingen av «James Bond: Die another day».

Foto: Fox Film
GIKK GLIPP AV: Norge gikk glipp av Pierce Brosnan og innspillingen av «James Bond: Die another day». Foto: Fox Film Vis mer