Ønskereprise med bonus

Litt knask, men mye rask i Thorvald Steens siste essaysamling.

BOK: Thorvald Steens forrige bok, «Historier om Istanbul», var god, men ikke så god at det er nødvendig å trykke brorparten av historiene på nytt et halvt år seinere. Ikke minst når Istanbul-beretningene viser seg å være de sterkeste innslagene i Steens nye essaysamling, «Fra Reykholt til Bosporus». Hvis du tror du har lest dem før, så har du antakelig det. Steen debuterte i 1983, og kan se tilbake på en 20 år lang karriere som forfatter. Muligens har forlaget tenkt seg dette som en jubilerende oppsummeringsbok. I så fall hadde Steen fortjent bedre - eventuelt har leserne det.

Steen har skrevet flere historiske romaner, og «Fra Reykholt til Bosporus» er tenkt som ettertenksomme notater fra en forfatter på inspirasjonsreiser mellom 1989 og 2003, primært til Island, Sør-Amerika og Tyrkia. Det er det. Delvis.

Men boka inneholder også andre tekster, for eksempel et essay om Steens og fotografen Per Mannings forhold til dyr. Det er ikke et dårlig essay, men det er med på å understreke det generelle inntrykket av vilkårlighet, forkledd som en tematisk reise. «Saladin-provokasjonen» er betimelig annerledestenkning, men essayet er også trykt i 2002-antologien «To fly styrtet i World Trade Center». Istanbul-historiene er velfundert skrivekunst, men du finner dem bedre integrert i «Historier om Istanbul» - ei bok med langt færre skrivefeil.