Ønsket innvandring

ZORICA MITIC spør i Dagbladet 4. april om innvandringen går bra. Det er mye jeg er fristet til å kommentere i hennes kronikk. Kortsvaret er imidlertid at med regjeringens politikk går integreringen og inkludering av innvandrere og deres etterkommere stadig bedre. Vi har for eksempel innført introduksjonsprogram og rett og plikt til norsk med samfunnskunnskap for ulike innvandrergrupper. Innvandring til Norge er ikke noe vi kan velge bort. Det ønsker jeg heller ikke. Migrasjon og det faktum at folk flytter på seg, på grunn av arbeid, familie eller på grunn av krig og konflikt, en helt naturlig del av den moderne verden. Regjeringen mener at innvandring og det medfølgende mangfoldet, også er en positiv verdi i seg selv.

Regjeringen er opptatt av at politikk skal være målrettet og fokusert - både når det gjelder utforming av den overordnede politikken og når det gjelder tiltak som iverksettes for den enkelte. Dette gjelder for hele befolkningen, uavhengig av om de har innvandrerbakgrunn eller ikke.