Opera-bråk havner i retten

Staten og Oslo kommune blir ikke enige om prisen for operatomta i Bjørvika. Til høsten havner saken i Oslo byrett.

Operatomta i Bjørvika er i dag Oslo kommunes eiendom, men skal så raskt som mulig overtas av Staten. Men kommunen er ikke fornøyd med tilbudet som i følge kulturdepartementets operamelding ligger på mellom 50 og 100 millioner kroner.

Kommunen vil ha markedspris. Oslo Kommune og kommune-eide Oslo Havnevesen har i lang tid vært uenige om hvordan inntektene fra salget skal deles.

Havnedirektør Per Mauritz Hanssen krever 110 millioner kroner for å gi fra seg arealer. Kulturminister Ellen Horn og byrådsleder Fritz Huitfeldt ble i forrige uke enige om et avtaleskjønn i saken. Det betyr at Oslo Byrett skal avgjøre salgsprisen i løpet av høsten.

- Dette er bare for å holde en klar linje. Vi er for så vidt enige om å bli enige, sier næring-og byutviklingsbyrådsleder Grete Horntvedt.

- Hva er markedsprisen for Bjørvika-tomta?

- Det skal vi bruke tida fram til høsten å regne oss fram til.

Tunnel

Men det er flere problemer som må løses før man kan legge ned noen grunnstein - eller synge noen arier. Mellom 40 000 og 50 000 kubikkmeter forurenset slam venter på å bli fraktet bort - til en pris av minimum 100 millioner kroner. Men det kan også hende at det er mulig å bygge uten at slammet fjernes.

Den mye omtalte tunnelen under Bjørvika ble presentert i går, da Statens vegvesen og Oslo kommune la fram sitt forslag til reguleringsplan for området. Den 900 meter lange tunnelen skal ta 90 000 av de 100 000 bilene som hvert døgn passerer trafikkmaskinen i Bjørvika. Men hvem som skal betale prisen på opptil 2,4 milliarder kroner - mer enn operabygget koster - er det ikke enighet om.

Veikryss

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen har sagt at «senketunnelen fremstår ikke nødvendigvis som et høyt prioritert prosjekt», men et flertall på Stortinget har allerede forutsatt at opera og tunnel skal stå klar samtidig. Og ingen vil vel ha opera i et veikryss?

Og hvis den svære motorveien med sine mange avkjøringer og broer og rundkjøringer blir fjernet, er det første skritt på veien mot Bjørvika som bydel. Da kan man begynne arbeidet med å bygge ut området rundt operaen, et område som ifølge Oslo kommune skal ha et maritimt miljø.