Opera i fare

Det ser mørkt ut for operaoppsetningen «Olav Engelbrektson» på Steinvikholm. Fortidsminneforeningen, som eier ruinene, vil ta vare på ruinene og føler seg overkjørt av operaen.

Fortidsminneforeningen mener det blir vanskelig å spille opera i ruinene de neste fem årene på grunn av tiltrengte og omfattende restaureringer.

Før årets oppsetning av operaen «Olav Engelbrektson» i Steinvikholm slottsruin i Nord-Trøndelag gikk lederen i den lokale Fortidsminneforeningen kraftig ut mot arrangørene. Debatten om bruken av ruinene blusset kraftig opp etter helgas oppsetning.

Må flyttes

- Vår primære oppgave er vedlikehold, ikke bruk. Det blir veldig vanskelig å arrangere opera inne i slottsruinene til neste år, men vi har tilbudt operaen å spille eller nær Steinvikholm. Hvis vi ikke får restaurert ruinene nå, faller hele ruinen sammen, sier lederen i Fortidsminneforeningen, Terje Bratberg, til Dagbladet. Fugingene i muren tribunene står på skal skiftes ut, og dette arbeidet må skje om sommeren mens det er frostfritt. Dette arbeidet kan ta fem år eller mer.

Katastrofe

Operasjef Randi Spets i Steinvikholm Musikkteater sier at en eventuell flytting er katastrofal for operaen.

- Det ville vært en katastrofe for alle de 500 involverte og for 8500 publikummere hvis operaen ikke kan spilles neste år. Vi har møtt stor sympati fra hele landet etter kritikken, sier hun. Ifølge Spets vil operaen legge godviljen til for å forene restaurering og opera.

Den lokale Fortidsminneforeningen har utarbeidet ei liste på 22 punkter som de mener er brudd på avtaler.

- Samarbeidet er til dels svært dårlig. Steinvikholm er privat eiendom, ikke offentlig område, og alle beslutninger skal gå gjennom oss. Vi kan ikke tillate dette lenger, sier Terje Bratberg. Generalsekretæren for Fortidsminneforeningen sentralt, Kristen Grieg Bjerke, støtter lokallaget, men vil jobbe hardt for å finne en løsning på problemet.

Det er Miljøverndepartementet og Riksantikvaren som forvalter fortidsminnene.

- Vår intensjon er at flest mulig får en nærhetsfølelse til kulturminnene og at de brukes, samtidig som de ikke må slites bort. Departementet har ikke fattet noen politiske retningslinjer eller vedtak, sier ekspedisjonssjef i kulturminneavdelingen i Miljøverndepartementet, Ann Elin Bratset.

<B>ALDRI MER?</B> Paul Åge Johannesen og Benedicte Adrian har spilt i «Olav Engelbrektson i slottsruinene på Steinvikholmen.