Opera-opprør

Over 300 Oslo-arkitekter protesterer mot arkitektkonkurransen om operaen i Bjørvika. De forlanger at den utsettes.

Guy Tschudi-Madsen, formann i Oslo Arkitektforening, leder oppropet mot Kulturdepartementet. Problemet er at arkitektene som skal tegne selve operabygningen, ikke får vite hvordan området rundt skal se ut. Og omvendt: De som skal tegne området rundt, får ikke vite hvordan bygningen vil se ut.

Ikke samkjørt

Årsaken er at to konkurranser lyses ut på samme tid:

I november vil Kulturdepartementet lyse ut konkurransen om operabygningen. Samtidig skal Oslo kommune lyse ut konkurransen om utformingen av områdene rundt. Da Stortinget fattet sitt operavedtak 16. juni, var det en forutsetning at planene om opera i Bjørvika skulle ses frikoblet fra andre planer for området.

- Vi mener dette kan bære galt av sted, sier Guy Tschudi-Madsen.

- Byplanen må ligge til grunn når arkitektene skal tegne operabygget. Derfor oppfordrer vi Kulturdepartementet om å utsette operakonkurransen, sier hun.

Kan forsinkes

Hvis premissene ikke er klare før man utlyser arkitektkonkurransen, kan det svekke interessen for konkurransen, frykter arkitektlederen.

- Kanskje forsinker dette ferdigstillelsen av operaen, men det er helt uvesentlig om den står klar i november 2005 eller i februar i 2007. Her snakker vi om et bygg som skal stå i atskillige år. Da må man tenke seg godt om før man starter en prosess det blir vanskelig og dyrt å snu, understreker Guy Tschudi-Madsen.