Operamotstanderne vant

Mens operadebatten raste på TV var de fleste nordmenn opptatt av fotball-VM, men 325 lesere på Dagbladet: nettet la inn en stemme om de vil ha opera og i så fall hvor de vil at den skal ligge. Flertallet av disse har ingen grunn til å være misfornøyd med det manglende vedtaket på Stortinget i går natt: Flertallet på nettet vil nemlig ikke ha noe opera.

Skal vi ha opera?

Fremskrittspartiets 25 representanter valgte i går natt å stemme ned alle forslag om å bygge opera. De støttet hverken Bjørvika, eller Vestbanen. Dermed var det opp til flertallet på Stortinget som ønsker opera og bli enig om hvor kulturbygget skal ligge. Det klarte ikke flertallet, og tilbake sitter operasjef Bjørn Simensen uten noe vedtak i det hele tatt.

Operatilhengerne på nettet var ikke splittet like jevnt som stortingsflertallet. Av dem som ville ha opera var 30,8 prosent for Vestbanen, mens bare 18,2 prosent for Bjørvika.

Folkeavstemning

Et av forslagene Fremskrittspartiet forsøkte å få igjennom var kravet om folkeavstemning om opera. Det ville ikke stortingsflertallet ha noe av. Det er kanskje ikke så dumt av stortingsflertallet.

Motstanderne av opera stakk nemlig avgårde med et klart flertall i avstemningen på nettet. 51,1 prosent av de avgitte stemmene svarte at de ikke ville ha opera i det hele tatt.