Operatomta er giftbombe

Operatomta i Bjørvika er ei real giftbombe. Titusenvis av tonn med tungmetaller, olje og andre giftstoffer må muligens fjernes før byggestart. - En overkommelig utfordring, sier Statsbyggs prosjektdirektør Svein Bjordal. Og Bellona lader børsa.

Tidligere sonderinger og antakelser om giftinnholdet i Bjørvika har nå fått sin bekreftelse i en rapport Scandiaconsult har utarbeidet for Statsbygg. Operatomta er forurenset så det holder. Århundrer med industri- og skipsvirksomhet har satt solide spor. Statens forurensningstilsyn opererer med fem forskjellige tilstandsklasser, hvor 1 er lite forurenset og 5 er meget sterkt forurenset. Rapporten viser at sjøbunnen klassifiseres i klasse 4 og 5, sterkt og meget sterkt forurenset.

Tre alternativer

- Rapporten ga oss ingen store overraskelser, og rokker ikke ved videre framdriftsplan for byggingen av operahuset, sier Svein Bjordal.

Rapporten er en viktig del i arbeidet med forprosjektet som skal legges fram for Stortinget i 2002. Statsbygg kan ikke starte noe eventuelt oppgravningsarbeid før den tid. Hvordan man skal løse fundamenteringsoppgaven, blir nå en av de store utfordringene. En løsning er å la giftslammet ligge for så å forsegle det der. En annen er å ta det opp og levere det ved et planlagt deponi ved Malmøykalven i Oslo eller ved et allerede SFT-godkjent deponi ved den planlagte senketunnelen.

Kampklare

Bellona sitter ytterst på stolen og varsler kamp mot alle de tre skisserte løsningene.

- Det eneste vi godtar er enten at de leverer slammet som spesialavfall på Langøya utenfor Holmestrand eller at de tar det opp og renser det. Nå som Norge endelig ser ut til å få en ny, flott opera, bør vi ta oss råd til å foreta en skikkelig opprensning av Oslo havn. På et skikkelig vis, sier Alvhild Hedstein i Bellona.

- Hva med løsningen med å dekke til der det nå ligger?

- Det er en helt på trynet-løsning. Da går det kanskje bra for noen år, og så begynner det å sprekke. Og nytt deponi ved Malmøykalven vil vi kjempe imot med alle de midler vi har til rådighet, sier Hedstein.