Oppbrudd og ornament

Boka portretterer sentrale sider ved en mangfoldig kunstner.

BOK: Britt Smelvær begynte innenfor den tradisjonelle billedvevens strengt definerte rammer for nesten 40 år siden. Når man nå ser tilbake på den snart 60-årsjubilerende kunstnerens verk, blir hun å regne som en markant eksponent for det som kan kalles tekstilkunstens utvidede felt . Det framgår også med all tydelighet av den boka som Skald forlag nå utgir i forbindelse med jubileumsutstillingen, som skal vises på tre steder i Sogn og Fjordane.

Sambygdingen Erling Lægreid presenterer Smelvær mot et årdalsk bakteppe , der hun vokste opp «i eit kaos av anleggsarbeid, tyskarbrakkar, svære maskinar og stålkonstruksjonar i små restar av idyllisk førkrigstid». Men hun forlot den industrielle «røyhola» mellom fjellene og gjorde København og flatlandet Danmark til sin kunstneriske base.

Der er signaturen enda bedre kjent enn her til lands, selv om Smelvær både har bekledd et tekstilkunstprofessorat og har hatt en rad utsmykninger på den opprinnelige hjemmebanen.

«Interessa for mønster og mønsterdanningar, eller ornament som det gjerne heiter på fagspråket, går som ein raud tråd gjennom Britt Smelvær sin kunst,» skriver kunsthistorikeren Jorunn Veiteberg i sitt bidrag. Veiteberg betoner både rytmen og det sykliske i Smelværs arbeider, og ser ornamentet som et middel til avgrensing og struktur. Derfor blir heller ikke stillheten som hviler over flere av kunstnerens installasjoner, noen statisk tilstand, men uttrykk for spenningen mellom en skjørt vibrerende og sloknet eksistens.

Mangfoldet i Smelværs kunstneriske utvikling blir godt ivaretatt av Ole Nørlyng, som går gjennom alle faser av hennes fiberkunst fra vev via bevikling til installasjoner av greiner, podninger og plisseringer. Hennes skålformer er et kapittel for seg, og skifter materialmessig fra de transparente «Breathing Vessels» med innfelte høstblader, til store, land art-aktige steder i stein og tre. De blir både naturnære gjennom sin konstruerte karakter, og evner å finne sammen med naturens egne elementer i en lavmælt dialog. Det siste blir fint formidlet gjennom billedmaterialet, som underbygger bildet av en kunstner i stadig bevegelse.