Uenige: Statsadvokat Erik Førde fra påtalemyndigheten og Nerdrums forsvarer Pål Berg var uenige om det meste under dagens behandling av Nerdrums anke i Høyesterett. 

Foto: Håkon Eikesdal
Uenige: Statsadvokat Erik Førde fra påtalemyndigheten og Nerdrums forsvarer Pål Berg var uenige om det meste under dagens behandling av Nerdrums anke i Høyesterett. Foto: Håkon EikesdalVis mer

- Oppkonstruert fantasiforklaring

Harde tak i Høyesterett i Nerdrum-saken.

Ankesaken til kunstneren Odd Nerdrum ble i dag behandlet ferdig i Høyesterett. Nerdrum var selv ikke til stede i rettssalen, men forsvarer Pål Berg la ned påstand om at Høyesterett må oppheve dommen fra lagmannsretten på grunn av manglende begrunnelse i dommen.

Saken vil da få en ny runde i rettssystemet.

- Jeg føler vi har fått frem det vesentlige, sier Nerdrums advokat Pål Berg til Dagbladet, men han tør ikke spå utfallet av saken.

Hvis Høyesterett ikke finner grunnlag for å oppheve dommen blir den rettskraftig, og Nerdrum må sone dommen på to år og ti måneder for grovt skattesvik.

Dokumenter Dagbladet har sporet opp, og som ikke var tillat fremlagt i Høyesterett, viser at Nerdrum sannsynligvis har skattet av alle sine inntekter, men trolig til feil land og feil tid.

- Fantasiforklaring Som de tidligere rettsrundene ble overføringen av 700 000 dollar fra Nerdrums bankboks og tilbake til galleriet et sentralt tema.

Nerdrum hevder disse pengene ble sendt videre til hans Islandske konto, og at han så skattet av dem. Nerdrum mener skattemyndighetene har talt disse pengene to ganger, og at han derfor er dobbelt beskattet.

Statsadvokat Førde sier til Dagbladet at dette er en oppkonstruert fantasiforklaring, som ikke har noen rot i virkeligheten.

- To rettsinstanser har gått svært grundig til verks og slått fast at Nerdrums forklaring ikke stemmer med virkeligheten og de øvrige bevisene i saken. De 700 000 Nerdrum sendte til galleriet er betaling for bilder han har kjøpt av galleriet. Pengene som går andre veien er betaling for Nerdrum-malerier som galleriet har solgt.

Førde sier derimot at det er umulig å vite sikkert hvorfor galleriet utbetaler mer til Nerdrum enn det salgslistene tilsier.

Sjokkert: Nerdrums forsvarer Pål Berg er sjokkert over påstandene om at Forum Gallery i New York kan ha drevet skjult omsetning av Nerdrum-bilder. - Du kan ikke bare slenge ut en påstand helt uten bevis, sier han til Dagbladet. 

Foto: Håkon Eikesdal
Sjokkert: Nerdrums forsvarer Pål Berg er sjokkert over påstandene om at Forum Gallery i New York kan ha drevet skjult omsetning av Nerdrum-bilder. - Du kan ikke bare slenge ut en påstand helt uten bevis, sier han til Dagbladet. Foto: Håkon Eikesdal Vis mer

- Men det er ikke utenkelig at galleriet har hatt en skjult omsetning av Nerdrum-bilder. Det forklarer jo også hvorfor galleriet har vært så lite samarbeidsvillige.

- Uten fnugg av bevis Dette reagerer Nerdrums advokat sterkt på.

- Jeg er sjokkert over påstanden. De amerikanske skattemyndighetene hjalp til med etterforskningen og har ikke funnet spor av skjult omsetning. Hvis det er sånn påtalemyndigheten mener det henger sammen så får de komme med beviser, og ikke bare slenge ut en påstand, sier Berg til Dagbladet.

Han reagerer også på påstanden om at Nerdrum skal ha kjøpt kunst av galleriet.

- I den sivile saken ble det spekulert i om overføringen kunne være provisjon til galleriet, eller at de investerte penger for Nerdrum. Nå er det altså at han har kjøpt kunst. Alt dette blir fremsatt uten et fnugg av bevis, sier Berg.

- Ikke begrunnet I Høyesterett argumenterte Berg for at begrunnelsene i dommen mot Nerdrum ikke er tilstrekkelige.

- Kjernepunktet er at det i dommen er visse punkter som roper på en forklaring. Domfelte og allmenheten må ha mulighet til å etterprøve dommer, innledet Berg i retten.

Han tok for seg flere punkter der Nerdrum mener dommen ikke er begrunnet godt nok, og at det har ført til et galt resultat. Dette gjelder blant annet hvor mye Nerdrum har tjent hos Forum Gallery i New York.

Berg sa i dag at det ikke er begrunnet hvorfor retten har kommet frem til et høyere beløp enn hva det registrerte salget av Nerdrums malerier tilsier.

- En banal skatteunndragelse Statsadvokat Erik Førde førte saken for påtalemyndighetene. Han la ned påstand om at anken må forkastes slik at dommen blir stående.

Førde gikk rett til angrep på Bergs argumentasjon.

- Katta kommer ut av sekken når Berg sier at lagmannsretten tok feil. Det er ikke det Høyesterett skal vurdere. Dette handler om begrunnelsene i dommen, og jeg mener det er helt tydelig at begrunnelsene er tilstrekkelige, og vel så det, sa Førde.

- Nerdrums forklaring har ikke blitt kjøpt, og fakta i denne saken er derfor slått grundig fast. Alle overføringene han har fått fra galleriet representerer skattepliktig inntekt, og Nerdrum har puttet penger rett i lomma. Du finner ikke en mer banal skatteunndragelse enn dette, sa Førde.

I sin replikk uttalte Berg at et av sakens store problemer er at Nerdrums forklaringer aldri har blitt trodd på.

- Det er mulig det er et problem, men det er utelukkende Nerdrums. Og han er jo langt fra den første domfelte som ikke er enig med retten, var Førdes kommentar.

Nerdrums kone Turid Spildo satt på tilhørerbenken de første timene av rettsforhandlingene sammen med sønnen Øde. Hun ønsket ikke å uttale seg til pressen.

Hjemme: Odd Nerdrum møtte ikke i Høyesterett i dag. Bildet er fra behandlingen av Nerdrums sivile skattesak i Oslo tingrett i oktober. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
Hjemme: Odd Nerdrum møtte ikke i Høyesterett i dag. Bildet er fra behandlingen av Nerdrums sivile skattesak i Oslo tingrett i oktober. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet Vis mer