Oppover for Dagbladet

Dagbladets opplag øker i helgene. Prisen i ukedagene går nå opp fra ni til ti kroner.

Dagbladet har i 2. tertial i år økt opplaget på lørdager med 2, 5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Søndagsopplaget økte med 4, 3 prosent. Det gjennomsnittlige opplaget på ukedager er på 198 000 eksemplarer, som tilsvarer fjorårets nivå på samme tidspunkt.

- Driftsresultatet i Avishuset Dagbladet ble for 2. tertial 24,3 millioner, samme nivå som 2001. Dette er en tilfredsstillende utvikling tatt i betrakting 9 dagers journaliststreik i mai/juni og 5,7 millioner kroner i ekstraordinær avsetning til frivillige avgangsordninger, sier adm.direktør Cato Hellesjø.

Dagbladet kommer i likhet med VG til å øke prisen på hverdager fra ni til ti kroner fra 1. november.

(Dagbladet.no)