Opprop med feil adresse

Klikk for ingress.

Meninger

En rekke LO-ledere og kulturpersonligheter har gått sammen om et opprop der de protesterer mot den norske tilslutningen til boikottiltakene mot Russland. De norske myndighetene bidrar til å demonisere Russland og, heter det i oppropet som også anklager Norge for å bidra til ny kald krig.

LO-lederen Gerd Kristiansen stiller seg klokelig ikke bak oppropet. Tiltakene overfor Russland kom som en reaksjon på den folkerettsstridige annekteringen av Krim og støtten til opprørerne i Ukraina. På begge disse områdene har Putin-regimet også gjort seg skyldig i brudd på menneskerettighetene, som Russland har forpliktet seg til å etterleve. I Ukraina har opprøret ført til tusenvis av drap på sivile og to millioner ukrainere på flukt i eget land.

President Putins maktpolitikk overfor nabolandet Ukraina må bekymre myndighetene i Norge, som et annet land med grense til Russland. Når en stormakt går til militær invasjon av et naboland, er det en selvfølge at Norge og andre europeiske land reagerer. Det er ikke de som representerer trusselen mot verdensfreden. Hvis det er slik at faren for storkrig i Europa er blitt større det siste året, burde opproperne sende sin bekymring en annen vei.

Vladimir Putin har under sin ledelse satt demokrati- og menneskerettighetsutviklingen i Russland tiår tilbake. Det gjelder også internt i landet, der ytringsfrihet og politisk frihet er strammet dramatisk inn, og der brutale bøller får rikt spillerom overfor alle som markerer motstand mot Putin-regimets politikk. Allerede denne utviklingen burde motivere tenkende mennesker i vest til protest. Men når denne politikken også rammer et naboland, ville det være utillatelig om den ikke førte til konkrete reaksjoner.

Det er merkelig hvordan stormakters menneskerettighetsbrudd så lett blir bagatellisert av deler av norsk opinion. Tidligere har det angått Kina som reagerte overfor Norge da Nobelkomiteen brukte sin ytringsfrihet til å gi menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo fredsprisen. Norge, som et lite land, bør være kompromissløs i sin holdning overfor brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Det er på den veien vi kan bidra aktivt til fred.