Opprør mot nymoralismen

De færreste er klar over at vi fra nyttår av får tilbake sedelighetspolitiet i Norge, noe de fleste trodde var noe som døde en gang i løpet av midten av 1900-tallet. Det skal selvfølgelig hete noe annet, men det opprettes faktisk egne avdelinger i Norge nå som får rett til å kontrollere seksuallivet vårt. Disse enhetene skal, som i enkelte delstater i USA og i diktaturer, kunne trenge seg inn i privatfolks leiligheter og soverom for å avsløre om de har kjøpt noe de ikke burde.

I Sverige er det allerede forbudt å kjøpe sex. Dagsrevyen fulgte i fjor landets sedelighetspoliti på jobb, og i en spektakulær scene som kunne vært fra filmens verden, skjøv betjentene opp en dør til et soverom, hvoren voksen mann og kvinne åpenbart hadde et normalt samleie. Problemet var at mannen hadde betalt for sexen, og nå skulle han stå til rette for sine synder. Etterpå, i politibilen, fortalte politimannen hvor grusomt det hele hadde vært. Og hans største poeng var: «Hun (den prostituerte) hadde sæd i håret!» Åpenbart et overgrep av verste sort, søling som selvfølgelig aldri skjer i de tusen hjem der 69 er gratis.

Det er interessant å se historiske paralleller til det som er i ferd med å skje.

I dag trekker vi på skuldrene av de som forbød Hans Jægers «Syk kjærlighet». Statsadvokat Lauritz Dorenfeldt, mannen som prøvde å hindre en utgivelse av Agnar Mykles «Den røde rubin», og som faktisk klarte å forby Jens Bjørneboes «Uten en tråd», ses nå på som en latterlig og reaksjonær gubbe fra et annet århundre. Det absurde er at de progressive politikerne i dag som ønsker å forby folk å kjøpe sex også ler høyt når de leser de gamle rettsreferatene, og da selvfølgelig uten selv å forstå at de er vår tids dorenfeldter. Om 50 år kommer folk sannsynligvis til å gapskratte av dem fordi de så åpenbart går inn i en pietistisk tradisjon, hvor det viktigste målet er å begrense den farlige seksualiteten, eller rettere sagt, den frie seksualiteten.

Det alvorlige med de progressives nye antisex-lov, er at det for første gang på over hundre år vil lykkes mørkemennene, og mørkekvinnene, å minske seksualitetens utbredelse. Klokka blir faktisk skrudd tilbake! Dorenfeldt og kompani prøvde å hindre forfattere å skildre sex. Dagens dogmatiske venstreside er verre; de ønsker å forby folk å utføre knulling de ikke liker.

Sex kan betales på mange måter; kapitalen kan være en pen kropp, ungdom, sexappeal, trygghet. Men voksne mennesker skal nektes å utøve en seksualitet som i prinsippet er fri fordi det tilfeldigvis er penger inne i bildet. Men aller mest fordi det er umoralsk. For det er nettopp det forbudet mot å kjøpe sex er, en morallov. Hensikten er offisielt å verne om ofrene i sexindustrien ved å hindre menneskehandel og halikkvirksomhet. Men dette er jo allerede forbudt, og straffene er strenge for å importere og selge mennesker. Og slik skal det være. Men når politikerne legger en «dobbeltlov» over eksisterende paragrafer, er det fordi de hever den moralske pekefingren og sier; «Fysj, du slemme mann eller kvinne, du skal ikke få lov til dette her. Vi vil ikke at du skal gjøre noe vi ikke vil du skal gjøre!» Og vi finner oss i det fordi vi har det for godt, opptatt som vi er av hytta, bilen eller økt lønn.

Ironisk nok var det denne formyndermentaliteten venstresida kjempet i mot da de enda holdt på med sitt frigjøringsprosjekt. Nå, når jobben er gjort, mennesket er frigjort fra sine lenker og samfunnet er bygget, begynner de, i sin lediggang, å rette våpnene mot vanlige mennesker og den folkelige kulturen. Alt som har med lyst og nytelse blir sakte, men sikkert forbudt; og alltid i ofrenes navn. Venstresida er så fokusert på ofre, om det så er ofre for alkohol, spillegalskap, raketter eller seksualitet, at de er villige til å ofre enkeltindividets frihet på det godes alter. Det er ikke taliban eller mullaene i Iran vi skal være redde for, men den progressive talibaniseringen av Norge. Den dogmatiske venstresida drømmer om det rene samfunnet hvor det ikke finnes skitt og menneskelig søppel i gatene, og hvor alle lever gode og fornuftige liv på linje med den velutdannede middelklassen de selv tilhører.

Det er tragisk at det ikke lenger finnes en sterk liberal opposisjon i Norge, ført i pennen av frihetselskende kunstnere og politikere, som kan stå i mot denne galskapen. Pressen, og dessverre også avisen dette står trykket i, domineres av progressive journalister uten evne til å se den nye formen for undertrykkelse som er i ferd med å skapes. De skriveføre kaster seg over neste «offersak», hvor resultatet automatisk selvfølgelig igjen blir at noe skal forbys eller påbys. Snusfornuften rår i rettferdighetens navn. Men burde det ikke, i et demokratisk samfunn, være opp til hvert enkelt menneske selv å bestemme over egne tanker, følelser, drifter og kropp? Er det virkelig statens oppgave å blande seg inn hvordan voksne, frie mennesker forvalter sine personlige ressurser, og i dette tilfellet om de velger å kjøpe eller selge tjenester av seksuell art? Vi lever i 2008, ikke i 1888 eller 1908. Det er rett og slett ikke venstresida i Arbeiderpartiet, SV og Sp’s oppgave å styre norske menns og kvinners underliv. Og det er derfor vi ikke skal respektere eller følge denne moralloven.

Jeg tror det neste ungdomsopprøret vil rettes mot de progressive som er blitt reaksjonære, mot de godes terror, mot de kreftene som i dag styrer staten, og som er åpenbare fiender av frie mennesker som Hans Jæger, Arnulf Øverland Agnar Mykle og Jens Bjørneboe. Jeg venter og håper!