Opprørerne vant

Ole Paus og resten av Gramart-opprørerne tok revansj og kuppet i natt musikerorganisasjonen Gramart.

Etter flere måneder med bråk i Grammofonartistenes forening, seiler nå musikerorganisasjonen inn i smulere farvann - sannsynligvis. Nærmere klokka halv to i natt gikk et flertall av generalforsamlingen inn for den såkalte opprørsfraksjonen.

Skuffelsen sto å lese i ansiktet til Bjørn Eidsvåg, som sto for forsoningsalternativet. Etter over sju timer og mye tautrekking, var også Øivind Myhrvold nedtrykt. Men Ole Paus, Philip Kruse og opprørsadvokat Søren Lous smilte fra øre til øre.

Eidsvåg-tap

Det betyr at Philip Kruse fra i dag leder Gramarts styre. Med seg har han Ole Paus, Knut Værnes, Edvard Askeland, Unni Wilhelmsen, Veslemøy Solberg, Jonny Sjo og Øystein Rudjord.

En betingelse for at medlemmene stemte på Kruse og hans blokk, var at han søker permisjon fra Musikkforleggerforeningen mens han sitter i Gramartstyret.

Det andre forslaget til nytt styre, med ba Bjørn Eidsvåg, Jørn Hoel, Åge Aleksandersen og Bjarne Brøndbo, fikk ikke mobilisert til seier.

I et forsøk på forsoning, gikk Eidsvåg ut før votering og foreslo et nytt styre med medlemmer fra begge blokkene. Dette ble avvist. Eidsvåg mente det var betenkelig at Kruse og de andre i hans styre i mindre grad er rene solister, men innehar andre og flere roller i Musikk-Norge.

Myhrvold i fare

- Jeg har fått forsikringer om at Øivind Myhrvold og Casino Steel vil fratre sine verv i Gramart så lenge de er under etterforsking av Økokrim, sa Eidsvåg.

Men dette var ikke nok til å få til en forsoning. Etter at det ble avdekket økonomisk rot og mulige misligheter, har Myhrvold, Steel og styret vært under sterk press.

- Øivind Myhrvold er styremedlem i Gramo, i tillegg til at han er ansatt i Gramart. Han må også ut av Gramart, hevdet Øystein Sunde.

Opprørernes advokat, Søren Lous, har på vegne av Kruse og co uttalt at det aldri blir snakk om å frede Myhrvold og Steel.

- Dersom Økokrim ikke kommer med en fellende tiltale, kan det for Myhrvolds del bli snakk om en arbeidsrettssak. Vi mener at han har foretatt seg så mye tvilsomt at Gramart som hans arbeidsgiver kan reise sak og få ham sparket, sa Lous til Dagbladet for få dager siden.

Mye tyder også på at det nye styret vil arbeide for å få en ny generalforsamling i Gramo, med tanke på å få fjerne Steel og Myhrvold.

SÅ RØDT: Ole Paus ledet an i stormen mot det sittende styret i Gramart, og ble valgt inn i det nye styret.