Opprøret knust

Ottar «Big Hand» Johansen stilte med 489 medbrakte fullmakter på GRAMOs generalforsamling i går kveld. Han ble jokeren som knuste mistillitsforslaget mot Øivind Myhrvold og Casino Steel.

Gårsdagens generalforsamling i Gramo ble en langdryg affære med bitre utfall og sterke motsetninger. Først etter fire timer klarte de om lag 200 frammøtte medlemmene å godkjenne alle fullmaktene og bli enige om hvordan stemmegivingen skulle gjennomføres.På den ene siden av konflikten befinner Gramart-ledelsen ved Øivind Myhrvold og Casino Steel seg. Begge hadde ett år igjen som styremedlemmer i vederlagsorganisasjonen Gramo. I går stilte begge to sine plasser til disposisjon.

489 fullmakter

Men Ottar «Big Hand» Johansen holdt sine vinger over Steel og Myhrvold. Han satt nemlig på 489 fullmakter. Motparten hevdet at disse var ugyldige, og mente de var gitt tidligere til andre formål og dermed skulle annulleres. Så ble det stemt over hvorvidt Johansens stemmer gjaldt, og den seieren vant «Big Hand» alene med sine 489 forhåndsstemmer.

- En farse, tordnet opprørerne i Gramart anført av Philip Kruse, Edvart Askeland, Knut Værnes og deres forsvarer Søren Lous.

- Disse fullmaktene representerer folk fra hele landet. Det er ikke bare et papir jeg har fått dyttet i hånda. Nå må vi få slutt på denne konflikten, sa Ottar «Big Hand» Johansen.

Gikk hjem

Ole Paus og Egil Monn-Iversen forlot Kongressalen på Sentrum Scene tidlig. Paus gikk på spillejobb, mens Monn-Iversen tuslet hoderystende hjem.

- Ha det, sa også Casino Steel. - Mora mi er 80 år i dag, så nå går jeg.

Det var en triumferende Øivind Myhrvold som møtte pressen etter møtet:

- Jeg har blitt teppebombet i ni måneder, men nå har vi slått de tullingene tilbake.

- Vi gir oss ikke. 20. juni er det generalforsamling i Gramart. Vi kan ikke gi oss nå, sier opprørerne Askeland og Værnes.