Opprørt over Erichsen

Toralv Maurstad går kraftig ut mot Riksteater-sjef Bente Erichsen: - Satsingen på ungdom forsvant da den nye teatersjefen kom, sier Maurstad.

Toralv Maurstad var selv instruktør i teaterstykket «Først blir man jo født» i prosjektet Teater for ungdom, som hadde premiere på Agder Teater høsten 1996. Stykket høstet gode kritikker, men opplevde jevnt over lave besøkstall.

- Det var ikke oppsetningen det var noe i veien med, men Riksteatrets administrasjon, som ikke klarte å se at de hadde en suksess mellom hendene. Det er lettvint av Bente Erichsen når hun stempler dette som mislykket, sier Toralv Maurstad til Dagbladet .

- Når det gjelder min erfaring med denne forestillingen kunne det nesten virke som om Riksteatret ikke støttet det fordi det ikke var deres egen idé. Det var rart å komme til Alta og se at det var solgt seks billetter, sier Maurstad.

Lagt ned

Forskeren Ellen Aslaksen la fram en rapport tidligere denne uka der hun kritiserer Riksteatret for ikke å ha engasjert seg nok lokalt. Teatersjef Bente Erichsen begynte i jobben i februar 1997. Siden den gang har ungdomssatsingen til Riksteatret, Unge Riks - med delprosjektet Teater for ungdom, blitt borte.

- Vi trenger det Unge Riks hadde, et teater som reiser rundt med aktuelt, levende og samfunnsengasjert teater for unge mennesker. Prosjektet var et funn. Unge Riks sto for noe friskt og positivt. Det er synd at det ble lagt ned på denne måten, sier Toralv Maurstad.

Ingen

villighet

Knut Skoe ledet Unge Riks i sju år fra 1991. Han deler langt på vei Maurstads synspunkter:

- Da den nye teatersjefen ble ansatt, var det ikke villighet til å føre ungdomssatsingen videre. Den ble ikke tatt på alvor. Riksteatret ville tjent på å satse videre på produksjoner for ungdom, sier Skoe.

At Teater for ungdom ikke gikk så bra, mener han skyldes at prosjektet bommet når det forsøkte å skape tradisjon for å få ungdom i teatret etter skoletid.

- Før Teater for ungdom var det mer skoleteater. Unge Riks reiste rundt i fem fylker med to- fire oppsetninger hvert år og hadde mellom 20 000 og 40 000 tilskuere i året.

VILJEN SOM TELLER: -Riksteateret har fjernet noe livskraftig, sier Toralv Maurstad.