Oppsiktsvekkende gode dikt

Oppsiktsvekkende diktdebut i haikuformat.

Øystein Hauge (43) debuterer med en samling til dels oppsiktsvekkende gode haikudikt. Han bruker språket som et lagringsmedium der han pakker og overfører fra sin hjerne til leserens hjerne mer informasjon enn på de fleste mp3-filer. Her er det bare å koble seg til:

den daude hunden

tyngre enn du

trudde

Japanske heisførere og karaokemammaer dyrker en metrisk regelbunden haikuform med 17 stavelser. Hauge er et sted helt nede i sju. «Den daude hunden» gir ikke bare assosiasjoner til haiku. Diktet er knapt som et norrønt ordtak eller dikt med konsonantrim. Og versemålet? Blankvers som hos Shakespeare: «den DAU-de HUN-den TYNG-re ENN du TRUD-de».

Kortdiktene er universelle, tidløse, men også trygt plassert i norsk natur, med en stemning av Sør- og Vestlandet. Til den stemningen bidrar ikke bare de konkrete naturbildene, men også det sindige tonefallet.

under bjørka

skal han ligge slik i natt

mannen med trekkspelet

Du ser det for deg. Det oppsiktsvekkende ved Hauges haikudikt er at du dessuten hører det. I en så knapp form får han også plass til et toneleie, en muntlighet. Når han i tillegg gir plass til et uttrykt dikterjeg, er han ikke alltid like treffsikker.

Men i størsteparten av samlingen kombinerer han forståelighet, knapphet, muntlighet og friskhet på en uvanlig måte. Hundre lysbilder framviser han i leserens hode. De fleste av dem er sylskarpe, og alle sammen er dine egne.