Ord for hor

- Fra 70-tallet og fram til i dag er intimiteten blitt offentlig. Seksualiteten har flyttet inn i det offentlige rom, sier professor i litteratur, Per Buvik. Han har skrevet et stort verk om pornografi, og sier seg helt enig i at det «pornofiserte» språket er blitt helt vanlig.

- Pornospråket har alltid eksistert i mannsmiljøer og i den private sfære. Det nye er at det samme språket i dag møter oss over alt, sier Buvik.

- NÅR DET I DAG står «kukk» og «fitte» i ukeblader og litteratur er det selvfølgelig et tegn på frigjøring fra tidligere tiders tabuer, sier Buvik.

Han tror at ønsket om et enklest mulig følelsesliv er en av grunnene til at pornografisk språk har fått så stor gjennomslagskraft.

- En kultur som vår, som i dag er så preget av pornografi, risikerer å miste perspektivet på dybden i menneskets følelsesliv, advarer han.

- En spennende seksualitet er blitt selve in-begrepet på den oppnåelige lykke. Derfor finner vi klare pornografiske innslag i blader som både Tique, Kvinner og Klær og Vogue, mener professoren.

DEN SKJØNNLITTERÆRE FORFATTEREN Trond Davidsen debuterte i år med boka «Triggerhappy». Der legger han et språk i munnen på 21 årige Thea, som ville fått de fleste pornoredaktører til å rødme.

- Visse jentemiljøer i dag har overtatt et språk som før var forbeholdt fulle sjømenn og gamle griser. Det språket jeg gjengir i boka mi, har jeg selv observert hos unge kvinner, forteller Davidsen. Han synes ikke denne språkutviklingen er skremmende:

- Vi burde være stolte over å leve i en tid hvor språket endrer seg så voldsomt som nå. På mange måter ser jeg på pornospråket som en positiv språklig nyvinning. På den måten fanger litteraturen opp den virkeligheten vi lever i.

- Det skrevne språket trenger nye virkemidler for å kommunisere med sin samtid. Og å moralisere over språkets utvikling har jeg veldig, veldig lite sans for.

Davidsen mener også at muligheten for anonyme samtaler over Internett har gjort at såkalt grovt språk er blitt mer alminnelig.

- Vi må ikke innbille oss at det kun er i mannsmiljøer og pornoblader at et rått seksuelt språk har eksistert tidligere. Formuleringer som «ta meg hardt» eller «knull meg» - har alltid eksistert på soverommet. Forskjellen i dag er at vi har gjort dette språket offentlig. Og det tror jeg ikke skader noen, sier Davidsen.

- I FJOR BRUKTE Aftenposten ordet «knulle» i sine spalter. Jeg ble sjokkert, men samtidig var det illustrerende for språkutviklingen. Vi er gått inn i en helt ny tid når det gjelder tabubelagt språkbruk, sier en mann i pornobladmiljøet. Han har skrevet sexnoveller i over 20 år. Av hensyn til «sin gamle mor» vil ikke medarbeideren i et av våre tradisjonelle mannfolkblader stå åpent fram.

- Jeg tror ikke at et ord som «knulle» lenger oppfattes som stygt. Overhodet ikke. Men dette utgjør strengt tatt et problem for oss. Før hadde vi enerett på slike ord. Nå er alt annerledes.

Pornoskribenten påpeker at alt fra aviser til vanlige ukeblader i dag har overtatt det språket som tidligere eksklusivt tilhørte pornobransjen.

- For 10 år siden var det sterkt nok å krydre historiene våre med ord som «kukk» og «fitte». Nå finnes det egentlig ikke noen tabuord igjen. Å skrive ordet «analsex» er blitt akseptert og dagligdags. Grensene har forflyttet seg kraftig, sier han. Og hevder at språkbruken i det gamle Cocktail fra 60 og 70-tallet i dag ville fortone seg som det reneste søndagsskoleblad.

- Måten vi prøver å skrive på i dag for fortsatt å ha et spesifikt pornografisk uttrykk, er å legge vekt på fetisjisme, masochisme og den type ting. Men på sikt tror jeg novellene våre, pornospråket vårt, vil bli helt borte. Bildene vil overta alt, tror skribenten.

- JENTER I TENÅRENE er mer liberale med tabuord, enn det vi tør å sette på trykk, sier Kjetil Johansen. Han er redaktør i «Vi og gutta» - et jenteblad for tenåringer som har eksistert i cirka tre år. Han påstår at de drøyt 20ø000 eksemplarene som sendes ut hver 14. dag ikke inneholder et grisete språk:

- Jeg skjønner at vårt blad ville blitt oppfattet som ren porno for 10 år siden. Men vår nærkontakt med ungdomsmiljøene bekrefter at det har skjedd en ekstrem revolusjon, sier Johansen.

- Vi får inn store mengder leserbrev fra unge jenter som skriver om sine seksuelle erfaringer. De redigeringsjobbene er ikke lette. Det er tydelig at tenåringene har et veldig fritt forhold til seksuell språkbruk i sitt dagligspråk. Leserne våre maser faktisk om et enda friere språk rundt sex, hevder Johansen, som mener dette er et veldig godt tegn:

- Kanskje den oppvoksende slekt i dag endelig kan bli en genrasjon av mennesker uten tabuer på det seksuelle området. Dagens språkbruk kan tyde på det. Nå må bare moralistene holde fingrene av unna.

- JEG TROR det pornografiske språket i jentebladene kan skape sexpress. Mange ungdommer tenker at alle andre har ligget med noen, men debutalderen er høyere enn folk flest tror.

Feministforskeren og presten Røthing mener at ungdom påvirkes sterkt av det språket de leser til vanlig. Hun mener at pornografisk språk gjør det vanskeligere å snakke om intimitet:

- Når pornospråket blir selve uttrykket for kroppslighet mellom to mennesker som elsker hverandre, må vi finne opp et nytt språk for intimitet, hevder kvinnepresten. Hun er skeptisk til om pornoen kan uttrykke kvinners - og for den del menns - følelser:

- Jeg mener at dette er et språk skapt av menn, selv om jentene selv tar det i bruk i sine egne blader. Denne utviklingen kan sees på som et tegn på større åpenhet rundt jenters seksualitet, men jeg synes likevel ikke det er et gode. Pornospråket formidler seksualitet som en forbruksvare. Noe som kan kjøpes og selges, sier Åse Røthing.