«DRONNINGA»: Den amerikanske filosofen Judith Butler.
«DRONNINGA»: Den amerikanske filosofen Judith Butler.Vis mer

Ordliste for ferske kjønnsforskere

Patriarkatet gjennomsyrer alt. Alt.

DEKONSTRUKSJON: Du begynte på Blindern uten å være helt sikker på hva du ville bli. «Kjønn og kultur, ja, det høres jo interessant ut», tenkte du. Men at det skulle være så vanskelig! Endeløse workshops om semiotikk, ubegripelige forelesninger om Foucault. Og hva er nå egentlig dekonstruksjon?

Vel, ferske kjønnsforsker, fortvil ikke. Her har jeg laget enkle forklaringer på de mest brukte begrepene fra moderne kjønnsforskning.

Butler. Dette er selveste dronninga. Judith Butler. Hvis man står fast i skriveprossesen er hun god å ha. La oss si at du holder på med en diskursanalyse av hvordan Lacanianske dikotomier også har en kjønnet, subversiv rolle i heteronormativ semiotikk. Plutselig har du kanskje argumentert deg litt opp i et hjørne. Da kommer JB til unnsetning! Plukk et tilfeldig sitat og bruk det til å oppsummere analysen din. Som Butler ville ha sagt det, «identity is performatively constituted by the very ‘expressions’ that are said to be its results». Nettopp.

Dekonstruere. Å bryte ned en tekst for å avsløre hva den egentlig handler om. Men alle ting kan dekonstrueres, ikke bare tekster. Prøv selv! En brødrister? «Med sine to åpninger og sitt umettlige begjær etter penetrasjon fra gjærbakstfallosen, insisterer brødristeren på en kjønnet, diskursiv praksis.» Å dekonstruere noe betyr på en måte å avdekke den kjønnskonspirasjonen som er alle tings innerste natur. (Men pass deg for Essensialisme, se under.)

Dikotomi. Vanskelig ord for todeling. Smaker av Heteronormativitet, se under.

Essensialisme. Troen på at en ting har et innerste vesen. At det for eksempel gir mening å snakke om «kvinnelighet» som sådan. Men hvis verden bare består av språk, hvordan kan noe ha et innerste vesen? Har du tenkt på det, din Cartesianske gris?

Heteronormativitet. Det mentale fengselet heterofile, de-normale-i-anførselstegn, forsøker å tvinge alle andre inn i. En av de store stygge ulvene.

Kjønnethet. Kjønn gjennomsyrer alt. Så en hvilken som helst ting, for eksempel en diskurs, kan betraktes som «kjønnet». Bare blåøyde heteronormativister har ikke oppdaget at alt er kjønnet.

Lacaniansk. Jaque Lacan, fransk psykoanalytiker-mystiker av sjeldent merke. Lacan inkorporerte avansert matematikk i teoriene sine. Så avansert, faktisk, at selv matematikere ikke skjønte noe av det. 1-0 til Lacan.

Patriarkatet. Å boy. Husker du Sauron, fra Ringenes Herre? Han som sto hele dagen i tårnet sitt og bare tenkte onde, onde tanker? Vel, han kunne godt vært en del av patriarkatet. Patriarkatet er en verdensomspennende organisasjon som lever og ånder for én ting: å holde kvinner tilbake. Patriarkatet er grunnen til at jenter leker med dukker, og at det er så få kvinnelige Star Wars-fans. Patriarkatet gjennomsyrer alt. Alt.

Performativitet. Et gjennomgående konsept i kjønnsforskningslitteraturen som du må forstå. Heldigvis er definisjonen fra Judith Butler enkel og grei: performativitet er «den reiterative makten diskursen har til å produsere de fenomener den selv regulerer og begrenser». Hvis du fortsatt ikke forstår, kan det tyde på at du er heteronormativt anlagt.

Poststrukturalisme. Liker du kompliserte begreper med vage definisjoner? Er du en hund etter tykke bøker med utilgjengelig prosa skrevet av gamle, virile franskmenn? Da kan poststrukturalisme være noe for deg. Poststrukturalistene tar mål av seg til å undersøke samfunnets «strukturer» ved å analysere deres «diskursive konstruksjon». En praktisk tilnærming, altså.

Semiotikk. Læren om tegn. Eller kanskje vi kunne sagt læren om «tegn». Eller kanskje «læren» om «tegn». Uansett, i følge semiotiker Jean Baudrillard er det sånn at ordet «hund» like gjerne kan forstås som «ikke-geit», «ikke-katt» og så videre. Før du forstår dette kan du ingenting om kjønn.

Sosiobiologi. Sosiobiologien var et storstilt forskningsprogram igangsatt av amerikanske rasehygienikere for endelig å påvise eksistensen av det kvinnelige husmorgenet. Endlösung ved kjøkkenbenken, om du vil.