/ordskiftet evalueres

Arbeidet med /ordskiftet har vi evaluert i en rapport som for tiden vurderes av sensorers skarpe blikk. Her følger er sammendraget fra rapporten.

Sammendrag av rapporten

Oppgaven for prosjektet /ordskiftet har vært å skape et nettsamfunn for litteratur på Dagbladet.no. Prosjektet har vært et samarbeid mellom faget Gradssemester med prosjektoppgave ved Universitetet i Oslo og DB Medialab, selskapet bak Dagbladet.no.

DB Medialab ønsket at dette nettsamfunnet skulle bli det viktigste forumet for litteraturdebatt på Internett, og at det skulle bli brukt av studenter, akademikere, forfattere, kritikere, forlagsfolk og andre litteraturinteresserte.

Til grunn for prosjektet ligger DB Medialabs strategi om å satse på smalere områder. En kombinasjon av smale nisjer og en bred nyhetstjeneste, gjør Dagbladet.no sterkere rustet i kampen om annonsører på Internett.

I tråd med dette arbeidet vi ut fra problemformuleringen:

Hvordan utvikle et nettsamfunn for litteraturdebatt i Dagbladet.no, med høyt antall brukere, mangfold i brukere og kvalitet på innhold?

Rapporten beskriver hvordan vi gjennom en høringsrunde hentet ideer fra målgruppa til utformingen av /ordskiftet. Videre gjør vi rede for hvordan vi på bakgrunn av denne høringsrunden utformet og markedsførte /ordskiftet.

I rapporten har vi i tillegg forsøkt å besvare følgende underproblemstillinger:

Hva har det faktum at Dagbladet er en kommersiell mediebedrift og tabloidavis å si for utviklingen av nettsamfunnet?

Hva har selve Internettmediet betydd for utviklingen av /ordskiftet?

I ettertid ser vi at en omfangsrik og sammensatt målgruppe gjør det vanskelig å lage et vellykket nettsamfunn. Dessuten ser vi at Dagbladets stilling som kommersiell mediebedrift er avgjørende både for innholdet i og markedsføringen av /ordskiftet, noe som igjen påvirker hvem som deltar i forumet. Tekniske begrensninger i diskusjonssystemet til Dagbladet.no kan også ha hatt innflytelse på resultatet. Det kan også det faktum at mange ennå ikke har fått øynene opp for Internett som en arena for meningsutveksling.

Med dette som bakgrunn foreslår vi framtidige løsninger for /ordskiftet, om dette skal videreutvikles til et levende litterært nettsamfunn. Det viktigste her vil være å spesifisere en målgruppe for /ordskiftet, innenfor nisjen ”litteraturinteresserte”. Dersom /ordskiftet retter seg mot en snevrere målgruppe, vil også forumet kunne framstå som et mer enhetlig møtested for nisjedebatt.

Vi forslår i tillegg et tettere samarbeid mellom papir- og nettutgaven av Dagbladet. En løsning DB Medialab også burde vurdere, er muligheten for å lage et samlet /ordskifte for diskusjoner innenfor ulike seksjoner. På en slik samleside kunne litteraturdebatter rettet mot ulike målgrupper ligge parallelt med diskusjoner innenfor andre felt, som for eksempel sport og musikk. Dette ville muligens gjøre det enklere å gi et tilbud til flere målgrupper innenfor feltet litteraturinteresserte.