Øre for litteratur

Lese? En selvfølge? Nei, og jeg tenker ikke på dem som ikke gidder, men dem som ikke kan.

Kulturrådet avslo nylig å kjøpe inn en ny lydbok, spesielt laget for voksne med store lesevansker.

I dag eksisterer det ingen åpning for innkjøp av lydbøker i innkjøpsordningen. Med mindre lydboka også gis ut i trykt utgave. Et paradoks, for ganske mange blant dem med store lesevansker har ikke bruk for «papirboka». Øret er deres inngang til litteraturen. Rundt 600000 i Norge i dag trenger lydbøker.

Men etter hvert er det ikke bare de med konkrete lesevansker som ønsker seg lydbøker. I fjor økte utlån av lydbøker ved bibliotekene med 40 prosent. Økningen ville vært flerdoblet hvis bibliotekene hadde nok lydbøker på lager. De få som finnes er på utlån, ventetida er lang.

  • En rundspørring til biblioteker bekrefter den økte etterspørselen etter lydbøker. Fra alle grupper i alle aldrer og av begge kjønn. Særlig har «lesesvake» menn funnet fram til lydboka, blant annet til bilbruk. Kvinner som arver menns livsmønster, følger etter. Mennesker som er uvante med å lese, får fornyet interesse for litteratur gjennom lydboka. Barn og ungdom søker lydboka, for noen er det mindre krevende å lytte enn å lese. På lang sikt tjener det leselysten, fordi nysgjerrigheten blir vakt.
  • Tradisjonelt har lydboka vært forbundet med blinde og svaksynte som har et tilbud gjennom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Folkebibliotekene henviser lånere dit. Dyslektikere kan også benytte det og få bøker fritt tilsendt. Også her er det ventelister, og man må ha legeerklæring eller annen skriftlig dokumentasjon for behovet. I Norge i dag er biblioteker mer tilgjengelig enn leger. Manglende erklæring kan være barriere god nok.
  • Lydbokforlaget, som utgir bøker spesielt for den svakeste gruppen, vurderer å be Sosialdepartementet om støtte. En fallitterklæring for Kultur-Norge. Enhver bør ha lik rett til kulturtilbud. Uten å måtte avsløre sine svakheter for andre.

Er dette et tema for Prosjekt Leselyst? Deres målgruppe er først og fremst unge gutter som leser minst. Kan de være mer villige til å lytte? I aksjon Leselyst er Kulturrådet involvert. Bør man der vurdere en ny innkjøpsordning som inkluderer lydbøker på alle plan, nyskrevne så vel som klassikerne?

For alle de andre, psykisk utviklingshemmede og andre med lesevansker, er tilbudet magert.