Øredøvende taushet

AKER KVÆRNER: Hva synes NHO - eller norske myndigheter - om Aker Kværners virksomhet på Guantánamo?

VI HAR ENNÅ til gode offentlig å se eller høre én eneste kritisk kommentar eller ett kritisk spørsmål fra NHO, Statoil, Hydro eller noen annen toneangivende norsk bedrift vedrørende Aker Kværners virksomhet på Guantánamo. Norske myndigheter er like tause.Fangeleiren på Guantánamo er en rettsløs sone der 400 personer fremdeles holdes fanget uten lov og dom. Fangeleiren er fordømt av FN og de militære rettergangene i fangeleiren er erklært av amerikansk høyesterett for å være i strid med den amerikanske grunnloven. Den internasjonale Røde Kors-komitéen og FNs spesialrapportør for tortur fordømmer fangebehandlingen og definerer den som umenneskelig.Aker Kværner har bidratt til byggingen av fangeleiren på Guantánamo. Selskapet leverte vann og strøm til fangeleiren, og hadde ansvar for vedlikeholdet. Nylig innrømmet Aker Kværner at de også har inngått en avtale med den amerikanske hæren om å bidra i den såkalte Operation Enduring Freedom, krigen i Afghanistan, og leverte brensel til deres fly. Det er kjent at slike fly har fraktet fanger til Guantánamo. En fangetransport som er fordømt av både Europarådet og EU for å være i strid med internasjonal rett. Lys- og lydtortur er to av de vanligste torturmetodene som den amerikanske hæren utsetter fangene for på Guantánamo. Strømmen ble levert av Aker Kværner.

DESEMBER 2005 kom det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper for første gang i norsk historie med en uttalelse der en bedrifts virksomhet anses for å være i strid med retningslinjenes kap.2 pkt.2, som sier at selskapene bør: «respektere menneskerettighetene til dem som berøres av virksomheten deres, i samsvar med vertsregjeringens internasjonale forpliktelser». Bedriften var Aker Kværner og det gjaldt bedriftens virksomhet på Guantánamo.Og for første gang i norsk historie er en bedrift anmeldt til Riksadvokaten, anklaget for medvirking til tortur og ulovlig frihetsberøvelse. En anmeldelse som er underbygget av en juridisk utredning foretatt av advokatkontoret Stabell & Co. Advokatene konkluderer med at bedriftens virksomhet kan anses for å være medvirkning til brudd på den norske straffelovens regler, og at det bør innledes etterforskning. Bedriften er Aker Kværner.

IFØLGE AKER KVÆRNERS redegjørelse til det nasjonale kontaktpunktet er «prosjektet på Guantánamo Bay blant dem vi har vurdert aller grundigst med tanke på etikk». Og Aker Kværners informasjonsdirektør Torbjørn Andersen uttaler til NRK 6. februar «Jeg skjønner ikke at fylling av fly kan bidra til kritikkverdige forhold».Som medlemsorganisasjon for norske bedrifter har NHO et særlig ansvar for å informere sine medlemsbedrifter om etiske retningslinjer, samt å oppfordre og legge til rette for at medlemmenes virksomhet er etisk forsvarlig og ikke i strid med norsk lov. NHO er dessuten en sterk pådriver for at bedriftenes arbeid på etikk og menneskerettigheter må være basert på frivillighet og ikke bindende ordninger. Dette blant annet fundert på en idé om at NHO og medlemsbedriftene selv vil være de beste til å sørge for at bedriftene ivaretar sitt samfunnsansvar. Når det gjelder Aker Kværner og bedriftens virksomhet på Guantánamo er NHO tause.

STATOIL OG HYDRO, to av Norges store flaggskip, snart ett stort flaggskip, har begge etiske retningslinjer og en menneskerettighetspolicy på plass. De er begge to av de mest profilerte norske bedrifter som hjemme og ute er støttespillere for bedrifters samfunnsansvar. Aker Kværner er en viktig samarbeidspartner og leverandør for begge selskapene. Om Aker Kværner og virksomheten på Guantánamo er Statoil og Hydro tause.Norske myndigheter holder en høy profil som menneskerettighetsnasjon hjemme og ute. Bedrifter har et ansvar for at de i sin virksomhet ikke direkte eller indirekte bryter menneskerettighetene. Men, det er myndighetene som har det overordnede juridiske ansvaret for at menneskerettighetsbrudd ikke skjer. Og dermed er det myndighetene som har ansvaret for at norske bedrifter ikke direkte eller indirekte bryter menneskerettighetene. Norske myndigheter er påfallende tause om Aker Kværners virksomhet på Guantánamo. Den som tier, samtykker, sier et gammelt visdomsord. Nettopp slik ser det ut til at Aker Kværner forstår deres øredøvende taushet. Er det slik vi andre også skal forstå dere?