KRIMINELLE: «Flere av disse miljøene kan knyttes opp i mot menneskehandel», skriver Gamborg-Nielsen. Foto: Torbjørn Katborg Grønning
KRIMINELLE: «Flere av disse miljøene kan knyttes opp i mot menneskehandel», skriver Gamborg-Nielsen. Foto: Torbjørn Katborg GrønningVis mer

Organisert kriminalitet i arbeidslivet

Regjeringens varslede oppmykning av Arbeidsmiljøloven står i grell kontrast til deres varslede offensiv mot ulike kriminelle aktører.

Meninger

Kriminelle får stadig større innpass i arbeidslivet. Jeg har fulgt kriminelle miljøer i servicebransjen over lang tid. Arbeidet er en «never ending story», hvor de kriminelle omgrupperer seg og finner nye måter å berike seg på.

En finner nettverk knyttet til ulike miljøer hvor fellesnevner ofte er felles språkplattform, etnisk, geografisk eller religiøs bakgrunn. De kriminelle oppretter parallelle tilsynelatende identiske selskaper linket til andre eller «beslektede» selskaper gjennom stråmenn eller mafiastrukturer. De er konkursgjengangere som kyniske utnytter vår naivitet og mangler i lovverket. Samfunnet tappes for enorme beløp.

I «kartleggingen» av enkelte av disse miljøene har jeg gjennom samtaler med ofre funnet ut at det finnes en utbredt fryktkultur, hvor «avsløring» av bakmenn hindres av frykt. For mange av de som blir grovt utnyttet handler dette om ren overlevelsesstrategi hvor alt er bedre enn ingenting. Fellesnevneren for ofrene er sårbarhet og manglende valg i egne liv.

Flere av disse miljøene kan knyttes opp i mot menneskehandel. I en pågående sak knyttet til et spesielt etnisk miljø har jeg funnet ut at ansvarlig i selskapet er dømt for menneskehandel og at hjemlandets myndigheter knytter vedkommende opp i mot terrorisme. I et annet multikriminelt miljø kom vi over menneskehandel relatert til både prostitusjon, narkotrafikk og arbeidsliv. Vi mottar opplysninger som det er «vanskelig å verifisere» fordi få eller ingen tør å stå frem med tanke på eventuelle konsekvenser. Ingen offisielle hjelpetiltak finnes for mennesker utsatt for arbeidsrelatert menneskehandel. Fagforeninger og ulike frivillige organisasjoner har de samme erfaringene. Noe er alvorlig galt.

Det «frie uregulerte markedet», deregulering og liberalisering av lovverk åpner nye muligheter for de kriminelle. Utnytting og misbruk av arbeidstakere er grenseløs. Arbeidsløshet og mangel på fast arbeid medfører at stadig flere mennesker fanges opp av disse miljøene. En liberalisering av adgangen til midlertidige ansettelser vil være en gavepakke til de kriminelle.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Bruk av underleverandører og vikarbyråer florerer og faste ansettelser er på vikende front. Bruken av («i dag») ulovlige midlertidige kontrakter ofte med lav stillingsgrad er et effektivt middel til å slavebinde arbeidstakere. Nå skal det legaliseres!

Anbud har blitt et verktøy som undergraver vitale samfunnsinteresser, og ikke et redskap som sørger for et sunt marked hvor varer og tjenester blir levert kvalitativt til en verdi som tjener fellesskap, arbeidstakere og forbrukere. I anbudsmarkedet vektes pris ofte til 100 prosent. Markedet / oppdragsgiverne er således medvirkende til alvorlig kriminalitet slik som menneskehandel og så videre.

Næringer må sies å ha kommet fullstendig ut av kontroll. Den nye regjeringens varslede oppmykning av Arbeidsmiljøloven står i grell kontrast til deres varslede offensiv mot ulike kriminelle aktører. Hvis en skal lykkes er det viktig at en lytter til de som kan fortelle noe om utviklingen og mekanismene som råder i stadig større deler av «det nye arbeidsmarkedet».

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.