Originalen er best

CARL I HAGEN forsøker i sedvanlig akrobatisk stil å fremstille seg som den nye Einar Gerhardsen, og FrP som et parti for folk flest. Einar Gerhardsen omtalte aldri LO som et «korrupsjonslignende pampesystem.» Gerhardsen var tvert i mot aktiv tillitsvalgt i LO, og en sterkt forsvarer av samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og landets største lønnstakerorganisasjon. Einar Gerhardsen fikk aldri pengestøtte fra rike næringslivsfolk som ville ha lavere skatter. Som dagens Arbeiderparti samarbeidet han med folk flest om å bekjempe arbeidsledigheten og bygge ut våre felles velferdsløsninger. Jeg er stolt over at Arbeiderpartiet har et organisert samarbeid med de ansatte blant annet i eldreomsorgen. Tusenvis av ansatte som hver dag står på og gjør en kjempejobb i det norske velferdssamfunnet. Det er ikke mulig å få til bedre tjenester for våre gamle hvis vi ikke tar med de som jobber i eldreomsorgen med på råd.

ET PARTI for folk flest vil aldri kutte i arbeidsledighetstrygden og svekke arbeidstakernes rettigheter som FrP har vært med på i denne stortingsperioden. Arbeiderpartiet vil heller få ned arbeidsledigheten og skape et mer menneskelig arbeidsliv.Et parti for folk flest vil heller ikke gjøre alle til minstepensjonister og gjøre sparing til tilleggspensjon til den enkeltes ansvar, som FrP går inn for. Arbeiderpartiet vil sikre alle en trygg og rettferdig pensjon. I fire år har Carl I Hagen i stortingssalen stemt mot folk flest. Det er derfor ingen grunn til at folk flest skal stemme på Carl I Hagen i valglokalene den 12. september.