Originalt om krig

Ungdomsroman om krigens følger med mange referanser.

BOK: «Alle duene» er en roman for unge om hva krig og forfølgelse fører med seg, et evig, men samtidig høyst dagsaktuelt tema som Eeg turnerer på en ganske original måte.

Framstillingen er stilisert, med en handling uten konkret tids- og stedsforankring og med allegoriske elementer, bl.a. i form av referanser til jødeforfølgelsene og til etnisk utrenskning i dag.

Nese i pose

Handlingen er lagt til en avskjermet bydel kalt Freden, et navn som i seg selv gir signal om at dette er en allegori. I Freden lever folk av ulik opprinnelse i fred med hverandre. Utenfor pågår en krig. Den hører vi ikke så mye om, men den virker likevel inn på livet til dem som lever i Freden.

Her bor Adam (!) alene med sin mor. En dag finner han en pose med ei avskåret nese i. Dette funnet varsler nesemålerens komme. Han skiller onde fra gode ved å måle nesers fasong og størrelse. Deretter blir de onde sendt bort. Dette er ikke klart fra starten av. Da heter det seg at de har gått videre i en konkurranse. Referansene er uansett tydelige nok.

Motstand

Nesemåleren innynder seg hos Adam, som er god venn med den familien som først sendes vekk. Hovedhistorien dreier seg om hvordan den nokså tafatte Adam blir seg bevisst at han må stå sine venner bi, og at det er nødvendig å yte motstand mot folk som nesemåleren, som skjuler seg bak en vennlige fasade, men etter hvert viser sitt sanne jeg som kynisk utsending fra onde makter.

En gryende forelskelse setter spiss på handlingen. Forholdet mellom Adam og moren gis også en overraskende vri. Eeg har åpenbart hatt didaktiske hensikter med romanen, og de allegoriske elementene stiller seg ikke i veien for disse. Språket er kvikt og effektivt og til å forstå for enhver ungdom som ikke plages av lesevansker.

Altfor mange barn og unge kaster bort altfor mye tid på idiotiske (og sannsynligvis skadelige) krigsspill. Det er derfor fortjenstfullt av Eeg at han vil bevisstgjøre unge mennesker om krigens følger og hva som kan kreves av hver enkelt - også unge - i en krigssituasjon.