OMSTRIDT:  Veksthuset, som er tegnet av arkitekt Stein Halvorsen, blir skrotet av Naturhistorisk Museum. Her er arkitektens modell.
OMSTRIDT: Veksthuset, som er tegnet av arkitekt Stein Halvorsen, blir skrotet av Naturhistorisk Museum. Her er arkitektens modell.Vis mer

Ørkenvandring om regnskog

I dag skal styret ved Universitetet i Oslo igjen drøfte Naturhistorisk Museums kuvending vedrørende det planlagte veksthuset på Tøyen.

Kommentar

Naturhistorisk Museum har utarbeidet et notat som skal danne grunnlaget for et nytt rom- og funksjonsprogram for Veksthuset. Det er formet som en vandring fra det kalde nord mot det hete sør. For meg fortoner det seg som et drømmeslott, mye større enn prosjektet som ligger klart. Men det skal bli billigere. Da må det være noen konsulenter de ikke har konsultert.

Det veksthuset som nå skal skrotes, er tegnet av arkitekt Stein Halvorsen. Inntil månedsskiftet mai-juni i år var både Kunnskapsdepartementet, Statsbygg, investor Jens Ulltveit-Moe som sponsor og de faglig ansvarlige på Naturhistorisk Museum klare til å starte byggingen. Ingen hadde hørt, verken offentlig eller internt, innvendinger mot det konseptet som lå til grunn. Tilgjengelige referat fra styret for museet og ledergruppens hyppige møter, etterlater ingen spor etter alternativer eller faglig strid.

Museets plutselige krav om stans i byggeprosessen, kom derfor som lyn fra klar himmel. Det hele er mildt sagt pussig. Snuoperasjonen har det vært vanskelig å få grep om fordi ingen faglig ansvarlige har ytret seg offentlig om hva som er galt med det prosjektet som sto på terskelen til byggestart. Vi hører rett nok at den tropiske seksjonen er for knapp i Halvorsens opplegg. Men vi hører intet om hvorfor det er nødvendig å satse enda sterkere på det tropiske. Vi hører at veksthuset i Århus har fått en praktfull tropisk avdeling, og at den nye lederen for den botaniske avdelingen på Tøyen har sin bakgrunn derfra. Men er det ønskelig å kopiere Århus?

Det er slett ikke et enstemmig fagmiljø som vil utvide den tropiske delen av veksthuset. Flere botanikere er godt fornøyd med dimensjonen i Halvorsens prosjekt, og mener ellers at det er mer enn nok tropiske veksthus i verden. Noen mener at fagmiljøet her i Oslo heller bør legge vekt på arktiske planter og tundraens utvikling i lys av klimaendringene.

Problemet med hele snuoperasjonen er at den ikke er resultat av en åpen debatt, men kjøres igjennom som en lukket prosess og i stort tempo. Naturligvis er det også påfallende at de som har et annet syn enn ledelsen, er helt tause. Jeg har alltid trodd at universitetet er et sted der faglige argumenter skal brytes. Da jeg begynte på universitetet, fikk jeg et kurs i Arne Næss' argumentasjonslære og ble drillet i pro et contra-argumentasjon. Jeg har innbilt meg at universitetet skal være et forbilde for og en oppdrager til slik tilnærming til så vel faglige spørsmål som verdispørsmål.

I denne saken har universitetet unnlatt å ta et oppgjør med det prosjektet som foreligger. Museet har ikke bidratt til noen faglig debatt om alternative konsepter for Veksthuset. Ledelsen bare setter til side det som er vedtatt i alle instanser uten nevneverdig faglig argumentasjon ut over ønsker om mer publikumsplass og større arealer for tropiske planter.

Den nye kunnskapsministeren, Torbjørn Røe Isaksen, får nå saken til vurdering. Han må først høre universitetet, så må han få Statsbygg, som også er holdt utenfor snuoperasjonen, i tale. Det er vanskelig å tro at han kan bygge et veksthus i strid med universitetets ønsker. Men det er fare for at vi står foran en ny ørkenvandring, til tross for at det er regnskog som er problemet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.