Ørstavik, Hanne

Navn: Hanne Ørstavik

Født:

1969 i Finnmark

Yrke:

Forfatter

Bosted:

Nesodden

Bakgrunn:

Hanne Ørstadvik er oppvokst i Finnmark, og kom til Oslo som 16-åring.Hun er cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagene psykologi, fransk og sosiologi. I tillegg har hun to grunnfag fra Statens lærerhøyskole i forming og forfatterstudiet i Bø. Ørstadvik har jobbet på sykehjem, som dramalærer og tegnelærer. Ved siden av skrivingen er hun for tiden prosjektmedarbeider i Statens helsetilsyn.