- Oscar Wilde døde av øreverk

Oscar Wilde døde ikke av syfilis, slik man har trodd, men av en øreinfeksjon. Det mener Sør-Afrikanske leger å kunne bevise.

Wilde døde 30. november 1900, og ifølge biografen Richard Ellmann var dødsårsaken en syfilisinfeksjon som Wilde skal ha pådratt seg i tjueåra.

Neste torsdag er det hundre år siden Wildes død. Interessen for hva som bragte forfatteren i graven lever fortsatt. Etter å ha forsket seg gjennom dandyens sykehistorie, sier legene Ashley Robins og Sean Sellars fra Cape Town University at syfilisdiagnosen er «høyst usannsynlig», skriver BBC Online.

Undersøkelsene indikerer at Oscar Wilde ble undersøkt av minst syv leger, inkludert to psykiatere, mens han satt i Reading fengsel mellom 1895 og 1897, dømt for homofili. Ingen av legene stilte diagnosen syfilis.

- Det finnes ingen ting som tyder på at Wilde i det hele tatt hadde syfilis. Tvert imot: Hans uhemmede intellektuelle evner helt opp til slutten av hans liv, gjør syfilisdiagnosen høyst usannsynlig, hevder legene.

De har en annen teori: Wilde døde av en infeksjon i hjernen som igjen skyldtes en infeksjon i øret. Wilde var plaget av øreverk store deler av sitt voksne liv, skriver legene i det anerkjente legetidsskriftet The Lancet.

Da Wilde satt i fengselet skal han ha klagd over store smerter i ørene, men fengselslegen hevdet han ikke kunne gjøre noe.

De Sør-Afrikanske legene er harde i sin dom over behandlingen Wilde fikk i kasjotten.

- Ikke tilfredsstillende, nesten foraktfullt, sier de om fengselslegens oppførsel.

STOLT IRE: Dette bildet av seg selv sendte Oscar Wilde til elskeren Philip M Griffiths.