Oslo Ap fremdeles splittet

Oslo Arbeiderpartis årsmøte har ikke gitt opp tanken om at den nye operaen skal ligge i Bjørvika. Ett klart flertall holdt på tidligere vedtak, men Oslo Arbeiderparti vil trolig lide nederlag på Stortinget, som holder på en løsning ved Vestbanen.

Bare en knapp firedel på årsmøtet stemte mot forslaget om Bjørvika.

På Stortinget er det trolig flertall i Arbeiderpartis stortingsgruppe for å støtte regjeringens forslag om å legge operaen til Vestbanen. Til tross for stor oppslutning om Bjørvika, har tidligere byråd, Gro Balas, snudd og ledet denne gangen motstanden mot Bjørvika.

OM VEDTAK:

- Det er ingen skam å snu, for å sikre at det blir noe i Bjørvika i det hele tatt, sier Balas til Dagbladet: på nettet.

Dette skal avgjøres i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og det var et viktig signal for tilhengerne av en opera på Vestbanen at Bjørvika alternativet fikk motstand på årsmøtet. Vestbanen har aldri tidligere vært noe alternativ i Oslo Arbeiderparti.

- Jeg mener at hensikten er oppnådd. Riktignok har et flertall fastholdt Bjørvika vedtak, et vedtak jeg har stilt meg bak tidligere, men mange fler har nå vist at de mener noe annet, sier Gro Balas.

OM HÅNTERING:

Krigersk

Ingen har visst vilje til å betale for alternativet i Bjørvika, og Gro Balas mener at det nå er viktig at Oslo Arbeiderparti stiller seg mer fleksibel til andre løsninger, og konsentrere mer på å få gjennomført tankene om et middelalder museum.

Hun kalte også hånteringen av saken fra leder Britt Hildeng, som krigersk.

- Måten denne saken er håntert på fra lederns side fører ikke noe særlig godt med seg, sier Balas.

OM MÅLET:

- Det viktigste i Oslo er å få til institusjoner og en byutvikling i gamlebyen, langs med fjordkanten og i Bjørvika. Da må vi først og fremst ha tunnelen, og vi må ha middelalder museumet.

Hildeng gjenvalgt

Leder i Oslo Ap, Britt Hildeng, har tidligere sagt at hun tar det for gitt at Oslobenken stiller seg bak fylkeslagets vedtak om Bjørvika. Gro Balas er ikke enig.

OM OPERA:

- Dette er ikke en sånn sak der noe kan reservere seg. Hvis standpunktet til Arbeiderpartiets stortingsgruppe blir at man stemmer for regjeringens forslag, så vil jeg se det som en selvfølge at også Oslobenken gjør det, sier hun.

Årsmøtet til Oslo Ap gjenvalgte leder Britt Hildeng. Ny nestleder ble Bernt Bull, og ny partisekretær Trond Jensrud.

Oslo Aps fylkesårsmøte gjenvalgte også Wictor Nicolaysen som studieleder, mens Karin Yrvin ble nyvalgt leder for kvinnepolitisk styre og Sven Hugo Johanson nyvalgt leder for faglig - politisk utvalg.

MOTSTAND: Tidligere byråd Gro Balas vil gi Vestbanen en sjanse, og satser heller på middelalder museum.