Oslo, en bra by å bo i

JEG LESER I

Dagbladet 19. juli en Side 3-kommentar under tittelen «Oslo, en harry bygdeby». Knut Olav Åmås peker indignert på bråk og forsøpling i bykjernen, og manglende (politisk) vilje til å få ryddet opp.

Oslo kommune og Park- og idrettsvesenet vil nok uansett komme til kort, det viser seg nemlig at det er en annen type forsøpling artikkelforfatteren vil til livs - den åndelige. Oslofolk kan ikke oppføre seg (på byen), sier han, de drikker og spyr og skumper - de er rett og slett harry.

Slike tilstander er det ikke i alle byer. Åmås har nemlig vært i New York, og der danser de etter en helt annen melodi. At et intellektuelt medmenneske som Åmås kan nedverdige seg til å sette sitt navn under en slik ytring er forunderlig. Det er en overraskende pubertabel og nybereist holdning, med en nærmest provinsiell henvisning til «mine utenlandske venner» og deres mer kontinentale (drikke)vaner. Slike ovenfraogned-holdninger er ikke det spor bedre enn kebabfyll og slankefjernsyn.

IKKE FOR DET

- jeg kjøper New York Times for å innbille meg selv at jeg bor der, og vil intet heller enn å sitte og finlese Dikt i umsetjing på et lite vannhull i East Village akkurat nå. Men et lite forsvar for vår lille by er likevel på sin plass. Kom igjen, det er et stort, bredt og smalt kulturtilbud her, folketallet tatt i betraktning, du slipper sjenerende tobakksrøyk på de mange serveringsstedene, byen ligger flott til, og glem ikke Bygdøy, jentene er hæren fløtte meg ikke til å tro, og gutta er ikke så verst, de heller. Så sant du er en av de som har hodet over vannet, er Oslo blant de beste byene du kan bo i.

Saken er vel heller den at det mest sentrumssynlige utelivet foreløpig domineres av de unge , og den gruppen er vanskelig for visse å forholde seg til. Å gå derfra til å avfeie Oslo, og tydeligvis også resten av landet som harry, er pinlig.

SLAGG OG DEBRIS

i Oslos gater er et reelt problem som må tas tak i, men gode utelivsopplevelser kommer til den som vil finne dem - som ellers i verden. Bykultur innebærer mer enn overflatisk ungdomskultur, også her i Oslo.