Oslo får fortsatt mest

Men Anne Enger mener det skjer en utjevning mellom by og land.

(Dagbladet): De siste dagene har det pågått en debatt rundt fordeling av kulturmidler i Norge. Kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende, Hilde Sandvik, er en av dem som har tatt til orde for at midlene i størst grad går til hovedstaten på bekostning av resten av landet.

Enger-utvalget har funnet at Oslo fortsatt får mest, men at andelen er nedadgående.

Driftsutgifter på kulturområdet i kroner per innbygger, viser at Akershus har hatt en økning på 191,8 prosent fra 2005 til 2013, mens Østfold har hatt en økning på 141,1 prosent. Vest-Agder og Hedmark er også fylker som kommer godt ut, og landsgjennomsnittet uten Oslo, har en økning på 81,1 prosent totalt i perioden, mens Oslo alene har en økning på 53 prosent.

- Oslo får mest penger, men økningen er minst. Det har skjedd en endring. Gjennomsnittet utenom Oslo er 83 prosent, og det er dekning for å si at her har det vært en utjevning, sier Enger.

I KJELLEREN:  I kjelleren til kulturdepartementet har blant andre Live Nermoen, rådgiver i sekreteriatet, utredningsleder Erik Henningsen og utvalgsleder Anne Enger sett på kulturpolitikken fra 2005 og til i dag.
Foto: HANSEN NINA /Dagbladet
I KJELLEREN: I kjelleren til kulturdepartementet har blant andre Live Nermoen, rådgiver i sekreteriatet, utredningsleder Erik Henningsen og utvalgsleder Anne Enger sett på kulturpolitikken fra 2005 og til i dag. Foto: HANSEN NINA /Dagbladet Vis mer

Hun mener det er interessant at det likevel oppleves som en skjevfordeling, og mener Regjeringen framover må se på hvordan utdelingen foregår.

- Utdelingen må gjøres mer på kommunene og fylkeskommunenes premisser, sier Enger.

Les også: - Folkebiblioteket er taperen.