Oslo farligere enn New York

«Oslo trenger en Giuliani. Rudy Giuliani fikk bukt med en stor andel av kriminaliteten i New York, ved å slå hardt ned på selv små lovbrudd ble det også mindre av grovere kriminalitet. I Norge går vi dessverre motsatt vei, og politiet har knapt tid var det ingen reaksjon fra politiets side. Jeg ringte dem flere ganger. Etter en halv time var var fortsatt politiet ikke kommet, tyvene kunne kjøre av gårde med tyvegodset i bilene jeg hadde gitt politiet bilnr. på. Ikke fortell meg at politiet ønsker å oppklare forbrytelser!

Guttorm

«Det er de fattiges skyld! Spiller ingen rolle om de er invandrere, sosialister, øst-europeiske eller narkomane. Fattige er de uansett. Norge burde kun være for de rike!

Lordryan